Контакт-центр: 0 800 300 545

КОРПОРАТИВНИМ КЛІЄНТАМ> ПРИВАТНИМ КЛІЄНТАМ>

perekaz-kartky1 oplata-poslug-online-2 perekaz-z-kartki-v-gotivku
mignarodna-dostavka-4 priskorena-poshta-5
kyrierskaya-dostavka-6 vlasna-marka-7
mizhnarodni-poshtovi-perekazi-8 priyom-platezhiv-9 poshtovi-perekazi-10