АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Публічного акціонерного товариства «Укрпошта»

 

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (далі – Акціонерне товариство)
проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник і засновники (учасники) у своїй внутрішній діяльності, а також у
правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються
принципом “нульової толерантності” до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством
заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям… (читати далі)

 
 
 

Зведений звіт про результати виконання Антикорупційної програми за 2017 рік