Рік Документи
2017
Фінансова звітність (МСФЗ) АТ «Укрпошта» 31.12.2017
JSC Ukrposhta IFRS Financial Statements 31.12.2017
2016
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про власний капітал
2015
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.
2014
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.
2013
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р.
2012
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2012 р.
2011
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2011 р.
2010
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2010 р.
2009
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2009 р.
2008
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2008 р.
2007
Річний звіт УДППЗ “Укрпошта”