Для пересилання поштових переказів в межах України діють наступні терміни:

–          3 години для проходження поштового переказу між автоматизованими об’єктами поштового зв’язку;

–          до двох робочих днів для проходження вихідного (вхідного) поштового переказу між автоматизованим та неавтоматизованим об’єктом поштового зв’язку.

Для швидкого пересилання грошових коштів (15 хвилин) в межах України є послуга терміновий поштовий переказ.

УВАГА! Приймання та виплата термінових переказів можлива тільки в об’єктах поштового зв’язку відповідно до нижченаведеного довідника.

Відправник термінового поштового переказу особисто повідомляє адресата про відправлення на його ім’я переказу та надає необхідну для одержання переказу інформацію (номер переказу у базі даних автоматизованої системи „Електронний переказ”, суму переказу та місце можливого одержання переказу).

Терміни зберігання внутрішніх поштових переказів:

У разі неможливості виплати одержувачу, поштовий переказ зберігається об’єктом поштового зв’язку місця призначення протягом одного місяця з дня його надходження.

За письмовою заявою відправника/адресата строк зберігання внутрішнього поштового переказу може бути продовжений за додаткову плату до двох місяців з дня надходження до об’єкта поштового зв’язку.