Головною метою діяльності ГНЦ “Зелена Буча” є забезпечення високої якості підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців УДППЗ “Укрпошта”, здатних до постійного самовдосконалення та оновлення своїх професійних знань і навичок. Значна увага приділяється розробці комплексу заходів щодо переходу від традиційних, інформаційно-репродуктивних методів навчання до інноваційних, які засновані на активізації творчого потенціалу спеціалістів, стимулюють самостійну роботу, забезпечують індивідуалізацію навчання і контроль знань та запровадження безперервного навчання.

До навчального процесу у ГНЦ “Зелена Буча” залучаються представники підприємств, наукових та науково-дослідних установ галузі, експерти, провідні вчені. Слухачі мають змогу отримати нові знання як за фахом, так і в сфері економіки, фінансів, менеджменту, маркетингу, права тощо.

На даному етапі розвитку ГНЦ “Зелена Буча” займає перспективну позицію в галузі освітніх послуг. За цей час сформовано сучасний педагогічний колектив понад 200 викладачів. До навчального процесу у ГНЦ залучаються представники Національного банку України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, провідних вищих навчальних закладів Києва та тренінгові компанії.

Навчання та підвищення кваліфікації здійснюється за 10 напрямками, по яким розроблено 131 навчальну програму.

Головний навчальний центр “Зелена Буча” – не лише навчальний центр, а гарант Вашого ділового успіху, якісного навчання та приємного відпочинку.