УДППЗ «Укрпошта» пропонує підприємствам та організаціям всіх форм власності для проведення виплат (орендної плати за землю, заробітної плати, страхових виплат, аліментів, тощо) скористатися послугою з пересилання поштових переказів, яка здійснюється в рамках внутрішньодержавної платіжної системи «Поштовий переказ».

Поштові перекази від юридичних осіб приймаються для пересилання після надходження грошових коштів на рахунок УДППЗ «Укрпошта».
Пересилання поштових переказів може здійснюватись як з укладанням договору з юридичною особою так і без його укладання.

Для відправлення поштових переказів пропонуємо зручні для Вас умови:
– подання поштових переказів для пересилання через обрані Вами відділення поштового зв’язку (поштові перекази, кількість яких складає п’ять і більше, приймаються до пересилання разом із списком ф.103-1 на магнітних та паперових носіях),
– заповнення списку ф.103-1 в електронному вигляді та направлення його до відділення поштового зв’язку телекомунікаційними каналами зв’язку із застосуванням криптографічного захисту інформації (цифровий підпис), який забезпечує конфіденційність і достовірність інформації;
– можливість зазначення письмового повідомлення, адресованого одержувачу поштового переказу, до 10 слів.

Термінові поштові перекази
Здійснити пересилання термінового поштового переказу можливо лише у відділеннях поштового зв’язку, зазначених у Довіднику об’єктів поштового зв’язку, що здійснюють приймання та виплату термінових поштових переказів. Після здійснення термінового поштового переказу необхідно повідомити адресата про відправлення на його ім’я термінового поштового переказу, номера переказу за базою даних в Автоматизованій системі «Електронний переказ», суми та місця можливого його одержання.

Терміни пересилання внутрішніх поштових переказів

Термін пересилання поштових переказів залежить від рівня автоматизації об’єкта поштового зв’язку та становить:
декілька хвилин – терміновий поштовий переказ, який приймається у відділеннях поштового зв’язку, зазначених у Довіднику об’єктів поштового зв’язку, що здійснюють приймання та виплату термінових поштових переказів;
3 години – звичайний поштовий переказ від місця приймання, оснащеного АРМ «Приймання та передача електронних переказів» до місця виплати, оснащеного АРМ «Приймання та передача електронних переказів»;
до двох робочих днів – звичайний поштовий переказ від/до об’єкта поштового зв’язку, неоснащеного АРМ «Приймання та передача електронних переказів» до/з об’єкта поштового зв’язку, оснащеного АРМ «Приймання та передача електронних переказів».

Тарифи на пересилання внутрішніх поштових переказів

Від суми переказу Тариф
До 2000,00 грн. включно 2% від суми переказу, але не менше, ніж 10,00 грн.
Понад 2000,00 грн. 1% від суми переказу
Терміновий поштовий переказ 1% від суми переказу, але не менше, ніж 10,00 грн.

Зразок заповнення списку ф.103-1:
Список ф.103-1
Вимоги до електронного вигляду списків згрупованих поштових переказів за формою 103-1

Додаткові послуги, що надаються при пересиланні поштових переказів:
Рекомендоване повідомлення про вручення поштового переказу:

Рекомендоване повідомлення про вручення, грн. 8,00

За бажанням одержувача перекази досилаються у межах України для виплати у відділення поштового зв’язку за місцем його нового проживання. Досилання переказу здійснюється у відповідності до вимог нормативних документів.

Доставка та виплата поштових переказів

Поштові перекази пересилаються до всіх населених пунктів країни без виключення та виплачуються як у відділеннях поштового зв’язку, так і вдома одержувачам (без додаткової плати). Виплата поштового переказу здійснюється особисто одержувачу або за довіреністю, оформленою в установленому законодавством порядку.
Про надходження поштового переказу адресат може інформуватись шляхом одержання SMS – повідомлення на його номер мобільного телефону, зазначений відправником переказу.
Про виплату поштового переказу відправник може інформуватись шляхом одержання SMS – повідомлення про виплату переказу на його номер мобільного телефону. Вартість SMS – повідомлення про виплату поштового переказу включена до тарифу на пересилання поштових переказів.

Терміни зберігання внутрішніх поштових переказів

У разі неможливості виплати одержувачу, поштовий переказ зберігається об’єктом поштового зв’язку місця призначення протягом одного місяця з дня його надходження.
За письмовою заявою відправника/адресата строк зберігання внутрішнього поштового переказу може бути продовжений (за додаткову плату) до двох місяців з дня надходження його до об’єкта поштового зв’язку.