Поштова картка – відкритий лист (листівка) для короткого письмового повідомлення.

Гранічні розміри:

 • максимальний: 120х235мм;
 • мінімальний: 90х140мм.

Пересилання згрупованих поштових відправлень 

Щоб відправити п’ять і більше листів, заповніть список згрупованих поштових відправлень за формою 103

У разі одночасного відправлення 50 та більше листів списки ф.103 також подаються на магнітних носіях.

Для прискорення обробки великих за обсягом відправлень та виконання технологічних операцій Ви можете зазначити на поштових відправленнях та інших супровідних документах штрих-кодовий ідентифікатор Укрпошти, що формується за схемою: ІІІІІ ККК №№№№ Z, де : ІІІІІ ККК №№№№ – код клієнта та порядковий номер поштових відправлень (розрядність кожного поля визначається в залежності від обсягів поштових відправлень за рік), Z – контрольна цифра.

Вимоги до електронного вигляду списків згрупованих поштових відправлень за формою 103 (Додатки 2, 3) та Алгоритм формування штрих-кодового ідентифікатора (Додаток 4) Ви можете переглянути на сторінці Програмне забезпечення.

Для отримання «коду клієнта» та при виникненні додаткових питань звертайтеся до дирекцій УДППЗ «Укрпошта».

Проста картка:
Як відправити: опустіть у найближчу поштову скриньку або надайте оператору поштового відділення.

Як отримати: картка доставляється за вказаною Вами адресою у поштову скриньку одержувача.

Рекомендовані картки:
Як відправити: надайте картку оператору поштового відділення та отримайте розрахунковий документ, що підтверджує приймання.
Як отримати: картка доставляється та вручається Вашому одержувачу особисто під підпис.

Переваги пересилання рекомендованих карток:

 • підтвердження подачі (при прийманні користувачу видається квитанція);
 • приписка до супровідних документів на всьому шляху проходження;
 • підтвердження вручення (вручення під підпис).

При відправленні рекомендованої поштової картки скористайтеся наступними послугами:
Вручити особисто – картки пересилаються з рекомендованим повідомленням про вручення та вручаються особисто одержувачу.
З повідомленням про вручення – повідомлення, яким ми поінформуємо Вас, коли й кому (одержувачу або його представнику) вручено відправлення.

Прості:
Як відправити: опустіть у найближчу поштову скриньку або надайте оператору поштового відділення.

Як отримати: картка доставляється за вказаною Вами адресою у поштову скриньку одержувача.
Рекомендовані: поштова картка, що пересилається рекомендованим порядком авіа чи наземним шляхом.
Як відправити: надайте картку оператору поштового відділення та отримайте розрахунковий документ, що підтверджує приймання.
Як отримати: картка доставляється та вручається Вашому одержувачу особисто під підпис.
Переваги відправлення рекомендованої поштової картки:

 • підтвердження подачі – розрахунковий документ;
 • приписка до супровідних документів по всьому шляху проходження;
 • підтвердження вручення (під підпис);
 • матеріальна відповідальність оператора в разі втрати згідно із Законом України «Про поштовий зв’язок».

При відправленні рекомендованої поштової картки скористайтеся наступними послугами:

Повідомлення про вручення – повідомлення, яким ми поінформуємо Вас, коли й кому (одержувачу або його представнику) вручено відправлення.

Повідомлення про вручення міжнародного поштового відправлення (CN07) сповістить Вас, коли й кому (одержувачу або його довіреній особі) вручено відправлення.

Реєстроване відправлення вручають Вам під розписку. На бланку повідомлення про вручення зазначається:

 • прізвище одержувача та дата вручення поштового відправлення;
 • при врученні поштового відправлення повнолітнім членам сім’ї: родинні зв’язки (батько, мати, син, донька тощо);
 • за довіреністю: прізвище довіреної особи;
 • з відміткою “Вручити особисто”: підпис та прізвище.

Після оформлення повідомлення про вручення  повертається відправникові найшвидшим способом і вручається в порядку, передбаченому для простих поштових відправлень.

Вручити особисто  – пересилається з рекомендованим повідомленням про вручення та вручається особисто одержувачу.

Поштові відправлення з позначкою «Вручити особисто» Ви можете відправити тільки з повідомленням про вручення (CN07) та призначенням лише до країн, визначених у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень, з яким можна ознайомитися в будь-якому відділенні поштового зв’язку.

З посильним – доставка кур’єром.

Будь-які міжнародні реєстровані поштові відправлення Ви можете надіслати з позначкою «З посильним». Вони доставляються кур’єром відразу після прибуття відправлень до об’єкта поштового зв’язку.

Такі відправлення приймаються для пересилання лише до країн, визначених у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.

Пошук поштових відправлень  – пошук відправлень, не доставлених одержувачу.

Щоб розшукати міжнародне відправлення, зверніться до поштового відділення із заявою про його розшук. Заяву може подати як відправник, так і одержувач.
До заяви обов’язково додайте оригінал або копію розрахункового документа про прийняття поштового відправлення – касового чека, розрахункової квитанції тощо та зазначте такі дані:

 • вид, категорія та номер поштового відправлення;
 • місце та дата прийняття для пересилання;
 • прізвище, ім’я, по батькові відправника та адресата;
 • поштова адреса відправника та адресата;
 • шлях пересилання (авіа чи наземний);
 • інформація щодо вкладення поштового відправлення (для посилок та
  відправлень з оголошеною цінністю – перелік та вартість вкладення).

Під час подання заяви Вам необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.
Відповідно до положень Актів Всесвітнього поштового союзу (Женева, 2008 р.) заяви про розшук подаються впродовж шести місяців від дня, наступного за днем подання поштового відправлення.
Розшук міжнародних поштових відправлень проводиться поштовою службою протягом двох місяців від дня направлення запиту. Про результати розшуку Вас інформують офіційно.

Увага!

Розшук можливий тільки для реєстрованих поштових відправлень. Поштові відправлення, надіслані Вами простим порядком, не підлягають розшуку, оскільки вони пересилаються без приписування до супровідних документів по всьому шляху проходження та вручаються адресатам без розписки про одержання.

Правила адресування

Відповідно до положень Актів Всесвітнього поштового союзу (Женева, 2008 р.) на міжнародних поштових відправленнях зазначається:

 • текст адреси одержувача, що пишеться в правій нижній частині лицьового боку відправлення, має бути точним та повним. Він пишеться латинськими літерами й арабськими цифрами і повинен бути розбірливим. Якщо в країні призначення застосовуються інші літери і цифри – вкажіть адресу цими літерами і цифрами (тобто, мовою країни призначення). Найменування населеного пункту та країни призначення пишеться заголовними літерами. Бажано, щоб найменування країни призначення було вказано мовою країни відправлення;
 • текст адреси відправника, що пишеться в лівій верхній частині лицьового боку відправлення, зазначається мовою країни відправлення або латинськими літерами та арабськими цифрами. У разі зазначення адреси мовою вихідної країни найменування населеного пункту і країни повторюються латинськими літерами.

На міжнародних поштових відправленнях до країн СНД адреси одержувача та відправника Ви можете зазначити російською мовою.
Також при адресуванні міжнародних поштових відправлень ознайомтеся з вимогами країни призначення щодо мови адресування. Інформація про ці вимоги є у кожному відділенні зв’язку.

Адреса, за якою пересилається поштове відправлення, зазначається в такій послідовності:

 • найменування адресата (одержувача) у називному відмінку: прізвище, ім’я та по батькові;
 • найменування вулиці, номер будинку, квартири;
 • найменування населеного пункту, району, області;
 • поштовий індекс;
 • країна призначення.

Зразок порядку адресування міжнародного поштового відправлення