Посилка – поштове відправлення з вкладенням предметів культурно-побутового та іншого призначення.

Характер вкладення: різного роду предмети культурно-побутового й виробничого призначення, продукти харчування тривалого зберігання, друкована продукція тощо.
Упакування: тара, реалізована об’єктами поштового зв’язку, картонні ящики, м’яка оболонка (торбинки). Упакування повинно відповідати характеру вкладення й забезпечувати схоронність поштового відправлення.

Граничні розміри: будь-який вимір не повинен перевищувати 1050 мм. Сума довжини і найбільшого периметра (довжини кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 2000 мм.
Для громіздких посилок: будь-який вимір посилки не повинен перевищувати 2000мм, а сума довжини і найбільшого периметра (довжини кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 3000мм.
Мінімальний розмір: 90 х 140 х 50 мм.
Маса: вимоги щодо граничної маси посилок призначенням до кожної країни викладені в розділі перелік предметів, заборонених до пересилання.

Пересилання згрупованих поштових відправлень 

Щоб відправити п’ять і більше посилок, заповніть список згрупованих поштових відправлень за формою 103

У разі одночасного відправлення 50 та більше посилок списки ф.103 також подаються на магнітних носіях.

Для прискорення обробки великих за обсягом відправлень та виконання технологічних операцій Ви можете зазначити на поштових відправленнях та інших супровідних документах штрих-кодовий ідентифікатор Укрпошти, що формується за схемою: ІІІІІ ККК №№№№ Z, де : ІІІІІ ККК №№№№ – код клієнта та порядковий номер поштових відправлень (розрядність кожного поля визначається в залежності від обсягів поштових відправлень за рік), Z – контрольна цифра.

Вимоги до електронного вигляду списків згрупованих поштових відправлень за формою 103 (Додатки 2, 3) та Алгоритм формування штрих-кодового ідентифікатора (Додаток 4) Ви можете переглянути на сторінці Програмне забезпечення.
Для отримання «коду клієнта» та при виникненні додаткових питань звертайтеся до дирекцій УДППЗ «Укрпошта».

Посилки без оголошеної цінностіприймаються для пересилання без оцінки вартості вкладення;

Як відправити: надайте посилку оператору поштового відділення.

Як отримати: у Вашому відділенні пред’явіть документ, що посвідчує особу та отримайте посилку.

З оголошеною цінністюприймаються для пересилання з оцінкою вартості вкладення, визначеною Вами.
Як відправити: надайте посилку оператору поштового відділення та отримайте розрахунковий документ.

Як отримати:  у Вашому відділенні пред’явіть документ, що посвідчує особу та заповніть розписку.

Переваги пересилання посилок з оголошеною цінністю:

– підтвердження подачі – розрахунковий документ;
– приписка до супровідних документів по всьому шляху проходження;
– підтвердження вручення (під підпис);
матеріальна відповідальність оператора у разі втрати згідно з Законом України «Про поштовий зв’язок».

При відправленні звичайних посилок та посилок з оголошеною цінністю скористайтеся наступними послугами:

Повідомлення про вручення – повідомлення, яким ми поінформуємо Вас, коли й кому (одержувачу або його представнику) вручено відправлення.

Реєстроване відправлення вручають Вам під розписку. На бланку повідомлення про вручення зазначається:

–          прізвище одержувача та дата вручення поштового відправлення;

–          при врученні поштового відправлення повнолітнім членам сім’ї: родинні зв’язки (батько, мати, син, донька тощо);

–          за довіреністю: прізвище довіреної особи;

–          з відміткою “Вручити особисто”: підпис та прізвище.

Після оформлення повідомлення про вручення  повертається відправникові найшвидшим способом і вручається в порядку, передбаченому для простих поштових відправлень.

З післяплатою – пересилання посилок з визначеною сумою вартості відправлення для оплати одержувачем і пересилання її за зворотною адресою.

SMS-повідомлення – повідомлення, яке Ви отримаєте на свій мобільний телефон одразу, коли посилку буде доставлено одержувачу.
З описом вкладення – заповнення бланку опису вкладення.

Без оголошеної цінності звичайна посилка, що пересилається простим порядком.

З оголошеною цінністю посилка, що приймається для пересилання з оцінкою вартості вкладення, визначеною Вами.
Як відправити (звичайні, з оголошеною цінністю): надайте посилку оператору поштового відділення у відкритому вигляді.
Заповніть бланк супровідної адреси СР71 або бланк-пачку СР72, а також митну декларацію CN23.
Бланк супровідної адреси СР71 заповніть в одному екземплярі. Адреси одержувача та відправника на посилці й на бланку супровідної адреси СР71 мають бути написані мовою країни призначення або французькою чи англійською мовами з дублюванням назви країни українською мовою. Адреси мають бути повними і чіткими. Не допускається їх написання олівцем, окрім хімічного. Адреси мають бути однаковими як на посилці, так і на бланку супровідної адреси СР71.
На бланку зазначте спосіб повернення посилки в разі її невручення. Зробіть лише одну відмітку. Також вкажіть суму оголошеної цінності в національній валюті.
Митна декларація CN23 складається в кількості примірників, вказаній у розділі  «Перелік предметів, заборонених до пересилання». У митній декларації CN23 вкажіть повні адреси відправника та одержувача, найменування кожного предмета, що пересилається, його масу та вартість.
Ви можете відправити посилки з оголошеною цінністю з післяплатою до тих країн, з якими укладена двостороння Угода про обмін поштовими відправленнями з післяплатою.

Як отримати: посилка доставляється та вручається Вашому одержувачу особисто під підпис.

При відправленні посилок скористайтеся такими послугами: 

Повідомлення про вручення  – повідомлення, яким ми поінформуємо Вас, коли й кому (одержувачу або його представнику) вручено відправлення.

Реєстроване відправлення вручають Вам під розписку. На бланку повідомлення про вручення зазначається:

–          прізвище одержувача та дата вручення поштового відправлення;

–          при врученні поштового відправлення повнолітнім членам сім’ї: родинні зв’язки (батько, мати, син, донька тощо);

–          за довіреністю: прізвище довіреної особи;

–          з відміткою “Вручити особисто”: підпис та прізвище.

З посильним – доставка кур’єром.

Будь-які міжнародні реєстровані поштові відправлення Ви можете надіслати з позначкою «З посильним». Вони доставляються кур’єром відразу після прибуття відправлень до об’єкта поштового зв’язку.

Такі відправлення приймаються для пересилання лише до країн, визначених у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.

Переваги пересилання посилок з оголошеною цінністю:

–          матеріальна відповідальність оператора в разі втрати (пошкодження) згідно з Законом України «Про поштовий зв’язок»;

–          можливість відстеження посилки на сайті в розділі «Відстеження пересилання поштових відправлень».

Правила адресування міжнародних посилок

Відповідно до положень Актів Всесвітнього поштового союзу (Доха, 2012 р.) на міжнародних поштових відправленнях зазначається:

– текст адреси одержувача, що пишеться в правій нижній частині лицьового боку відправлення, має бути точним та повним. Він пишеться латинськими літерами й арабськими цифрами і повинен бути розбірливим. Якщо в країні призначення застосовуються інші літери і цифри – вкажіть адресу цими літерами і цифрами (тобто, мовою країни призначення). Найменування населеного пункту та країни призначення пишеться заголовними літерами. Бажано, щоб найменування країни призначення було вказано мовою країни відправлення;
– текст адреси відправника, що пишеться в лівій верхній частині лицьового боку відправлення, зазначається мовою країни відправлення або латинськими літерами та арабськими цифрами. У разі зазначення адреси мовою вихідної країни найменування населеного пункту і країни повторюються латинськими літерами.

На міжнародних поштових відправленнях до країн СНД адреси одержувача та відправника Ви можете зазначити російською мовою.
Також при адресуванні міжнародних поштових відправлень ознайомтеся з вимогами країни призначення щодо мови адресування. Інформація про ці вимоги є у кожному відділенні зв’язку.

Адреса, за якою пересилається поштове відправлення, зазначається в такій послідовності:

–          найменування адресата (одержувача) у називному відмінку: прізвище, ім’я та по батькові;

–          найменування вулиці, номер будинку, квартири;

–          найменування населеного пункту, району, області;

–          поштовий індекс;

–          країна призначення.

Зразок порядку адресування міжнародного поштового відправлення

Супровідні бланки: бланк супровідної адреси CP71, бланк-пачка СР72, митна декларація CN23.

Зразки оформлення супровідних бланків. Ви можете заповнити та роздрукувати їх он-лайн.