Договір про надання АТ «Укрпошта» послуг з пересилання відправлень «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта Експрес» за пропозицією (офертою) на укладання договору, оприлюдненою на вебсайті АТ «Укрпошта» (далі — Договір), укладається шляхом приєднання Замовника, який має намір отримувати послуги з пересилання відправлень «Укрпошта Стандарт» (внутрішні посилки без оголошеної цінності масою понад 10 кг та посилки з оголошеною цінністю), з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес», інші додаткові сервіси у межах вищезазначених послуг з пересилання відправлень, до запропонованих АТ «Укрпошта» умов Договору відповідно до Цивільного кодексу України.
 

  • За договором Замовником є фізичні особи-підприємці, юридичні особи (за виключенням юридичних осіб державної форми власності).

 
Для приєднання до умов Договору Замовнику необхідно підписати Заяву-приєднання, яка заповнюється та оформлюється згідно з вимогами Інструкції щодо оформлення та підписання Заяви-приєднання, та надіслати її до АТ «Укрпошта» (поштові реквізити для надсилання Заяви-приєднання наведено у таблиці 1 до Інструкції). Заяву-приєднання можна завантажити за посиланням внизу сторінки.
Одночасно з Заявою-приєднанням до АТ «Укрпошта» в обов’язковому порядку надаються копії документів Замовника, перелік яких визначено в Заяві-приєднанні/Інструкції щодо оформлення та підписання Заяви-приєднання.
 

  • Договір вважається укладеним з моменту реєстрації АТ «Укрпошта» Заяви-приєднання, підписаної особисто Замовником або його уповноваженим представником та скріпленої печаткою Замовника (у разі використання печатки).

  •  

  • Оплату за послуги за Договором необхідно здійснювати на банківські реквізити відокремленого підрозділу (дирекції) АТ «Укрпошта», який Замовник вказав у Заяві-приєднанні.

  •  

Документи для ознайомлення та заповнення: