Секограма – це повідомлення для сліпих. Відправляється у відкритому вигляді з вкладенням письмових повідомлень, написаних секографічним способом, друкованих видань для сліпих, кліше зі знаками секографії, а також звукових записів та спеціального паперу, призначеного виключно для сліпих. Секограми відправляються установами чи організаціями для сліпих або на їхню адресу.

Граничні розміри, мм:

мінімальний: 100 – в одному вимірі та не менш як 50 – в іншому вимірі (будь-якої мінімальної товщини);

загорнутих трубкою: 100 – завдовжки і 50 – у діаметрі.

Маса: до 7 кг.

Проста секограма: пересилається простим порядком.

Як відправити: надайте оператору поштового відділення.

Як отримати: секограма доставляється за вказаною Вами адресою у абонентську поштову скриньку.

Рекомендована секограма: пересилається рекомендованим порядком наземним шляхом.

Як відправити: надайте секограму оператору поштового відділення та отримайте розрахунковий документ, що підтверджує приймання.

Як отримати: секограма доставляється та вручається Вашому одержувачу особисто під підпис.

Переваги пересилання рекомендованих секограм:

 • підтвердження подачі – розрахунковий документ;
 • приписка до супровідних документів по всьому шляху проходження;
 • підтвердження вручення (під підпис).

При відправленні рекомендованої секограми скористайтеся наступними послугами:

З повідомленням про вручення – повідомлення, яким ми поінформуємо Вас, коли й кому (одержувачу або його представнику) вручено відправлення.

Вручити особисто – секограми пересилаються з рекомендованим повідомленням про вручення та вручаються особисто одержувачу.

З посильним – доставка здійснюється кур’єром відразу після прибуття секограми до поштового відділення.

Проста секограма: пересилається простим порядком.

Як відправити: опустіть у найближчу поштову скриньку або надайте оператору поштового відділення.

Як отримати: секограма доставляється за вказаною Вами адресою у поштову скриньку.

Рекомендована секограма: пересилається рекомендованим порядком авіа чи наземним шляхом.

Як відправити: надайте секограму оператору поштового відділення та отримайте розрахунковий документ, що підтверджує приймання.

Як отримати: секограма доставляється та вручається Вашому одержувачу особисто під підпис.

Переваги пересилання рекомендованих секограм:

 • підтвердження подачі – розрахунковий документ;
 • приписка до супровідних документів по всьому шляху проходження;
 • підтвердження вручення (під підпис).

При відправленні рекомендованої секограми скористайтеся наступними послугами:

Повідомлення про вручення – повідомлення, яким ми поінформуємо Вас, коли й кому (одержувачу або його представнику) вручено відправлення.

Реєстроване відправлення вручають Вам під розписку. На бланку повідомлення про вручення зазначається:

 • прізвище одержувача та дата вручення поштового відправлення;
 • при врученні поштового відправлення повнолітнім членам сім’ї: родинні зв’язки (батько, мати, син, донька тощо);
 • за довіреністю: прізвище довіреної особи;
 • з відміткою “Вручити особисто”: підпис та прізвище.

Після оформлення повідомлення про вручення повертається відправникові найшвидшим способом і вручається в порядку, передбаченому для простих поштових відправлень.

Вручити особисто – пересилається з рекомендованим повідомленням про вручення та вручається особисто адресату.

Поштові відправлення з позначкою «Вручити особисто» Ви можете відправити тільки з повідомленням про вручення (CN07) та призначенням лише до країн, визначених у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень, з яким можна ознайомитися в будь-якому відділенні поштового зв’язку.

З посильним – доставка кур’єром.

Будь-які міжнародні реєстровані поштові відправлення Ви можете надіслати з позначкою «З посильним». Вони доставляються кур’єром відразу після прибуття відправлень до об’єкта поштового зв’язку.

Такі відправлення приймаються для пересилання лише до країн, визначених у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.

Пошук поштових відправлень – пошук відправлень, не доставлених одержувачу.

Щоб розшукати міжнародне відправлення, зверніться до поштового відділення із заявою про його розшук. Заяву може подати як відправник, так і одержувач.

До заяви обов’язково додайте оригінал або копію розрахункового документа про прийняття поштового відправлення – касового чека, розрахункової квитанції тощо та зазначте такі дані:

 • вид, категорія та номер поштового відправлення;
 • місце та дата прийняття для пересилання;
 • прізвище, ім’я, по батькові відправника та адресата;
 • поштова адреса відправника та адресата;
 • шлях пересилання (авіа чи наземний);
 • інформація щодо вкладення поштового відправлення (для посилок та
  відправлень з оголошеною цінністю – перелік та вартість вкладення).

Під час подання заяви Вам необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

Відповідно до положень Актів Всесвітнього поштового союзу (Доха, 2012 р.) заяви про розшук подаються впродовж шести місяців від дня, наступного за днем подання поштового відправлення.

Розшук міжнародних поштових відправлень проводиться поштовою службою протягом двох місяців від дня направлення запиту. Про результати розшуку Вас інформують офіційно.

Увага!

Розшук можливий тільки для реєстрованих поштових відправлень. Поштові відправлення, надіслані Вами простим порядком, не підлягають розшуку, оскільки вони пересилаються без приписування до супровідних документів по всьому шляху проходження та вручаються адресатам без розписки про одержання.

Правила адресування

Відповідно до положень Актів Всесвітнього поштового союзу (Доха, 2012 р.) на міжнародних поштових відправленнях зазначається:

 • текст адреси одержувача , що пишеться в правій нижній частині лицьового боку відправлення, має бути точним та повним. Він пишеться латинськими літерами й арабськими цифрами і повинен бути розбірливим. Якщо в країні призначення застосовуються інші літери і цифри – вкажіть адресу цими літерами і цифрами (тобто, мовою країни призначення). Найменування населеного пункту та країни призначення пишеться заголовними літерами. Бажано, щоб найменування країни призначення було вказано мовою країни відправлення;
 • текст адреси відправника, що пишеться в лівій верхній частині лицьового боку відправлення, зазначається мовою країни відправлення або латинськими літерами та арабськими цифрами. У разі зазначення адреси мовою вихідної країни найменування населеного пункту і країни повторюються латинськими літерами.

На міжнародних поштових відправленнях до країн СНД адреси одержувача та відправника Ви можете зазначити російською мовою.
Також при адресуванні міжнародних поштових відправлень ознайомтеся з вимогами країни призначення щодо мови адресування. Інформація про ці вимоги є у кожному відділенні зв’язку.

Адреса, за якою пересилається поштове відправлення, зазначається в такій послідовності:

 • найменування адресата (одержувача) у називному відмінку: прізвище, ім’я та по батькові;
 • найменування вулиці, номер будинку, квартири;
 • найменування населеного пункту, району, області;
 • поштовий індекс;
 • країна призначення.

Зразок порядку адресування міжнародного поштового відправлення