ПАТ «Укрпошта» пропонує скористатися можливістю розміщення реклами ваших видань у «Каталозі видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2018 року, на сторінках якого представлено майже 2000 видань газет, журналів, книг, довідників, електронних видань тощо.

Видання розміщуються в Каталозі в алфавітному порядку за розділами: “Газети України”, “Журнали України”, “Книги, довідники тощо”, “Електронні видання”. Назви газет, журналів і книг супроводжуються анотаціями або ознаками їхньої тематичної спрямованості та контактними телефонами редакцій. Це допомагає вибирати видання, які відповідають інтересам споживачів, та в разі необхідності, зв’язатися за телефоном безпосередньо з редакцією.

«Каталог видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2018 року розміщується у всіх відділеннях поштового зв’язку та на сайтах ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua та ДП «Преса» www.presa.ua.

Переваги для рекламодавців:

 • присутність Каталогів в кожному поштовому відділенні України;
 • багатомільйонна аудиторія передплатників;
 • можливість розповсюдження передплатного Каталогу за базами юридичних осіб України.

Скористайтеся нагодою популяризації свого видання на сторінках Каталогу видань України «Преса поштою»!

Завдяки рекламі кількість шанувальників

Вашого видання зросте!

Контактні телефони ПАТ «Укрпошта»:
договірний відділ – тел: 044 270-79-33 ; 044 279-24-63
відділ каталогів – тел: 044 248-78-08 ; 044 323-21-25

Контактні телефони ДП «Преса»:
договірний відділ – тел: 044 248-78-09 ; 044 248-04-06
факс: (044) 248-03-84.

«Тарифи на послуги, що надаються у рамках проекту «Преса поштою»

ШАНОВНІ ВИДАВЦІ, ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ! 

Згідно з Законом України «Про видавничу справу» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року за №135 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» необхідним документом для укладання договору з ПАТ «Укрпошта» на розповсюдження періодичних видань та включення видань до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2018 рік є Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

За телефоном (044) 279 51 56 або на веб-сайті Держкомтелерадіо під рубрикою «Адміністративні послуги» в розділі «Умови та порядок внесення до Державного реєстру» Ви можете ознайомитися з умовами та порядком внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» для організації розповсюдження періодичних видань за передплатою планує вперше здійснити формування «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2018 рік (І півріччя) (далі – Каталогу) з метою забезпечення повного циклу даної послуги. Зокрема, це  нововведення дасть змогу розширити Вашу читацьку аудиторію, а також  покращити якість надання послуг з передплати. Враховуючи викладене, ПАТ «Укрпошта» оголошує про початок договірної кампанії на 2018 рік.Для можливості виконання даних заходів необхідно до 30.06.2017 р. надати до договірного відділу управління періодичної преси Департаменту поштових послуг ПАТ «Укрпошта» пакет документів та оплатити послуги відповідно до умов включення до Каталогу (Додаток 3).

Приводимо перелік документів, що необхідно надати:

 1. Гарантійний лист (Додаток 1(1-3) – (дотримання форми зразку документу обов’язкове).
 2. Копія платіжного доручення про перерахування коштів на р/р ПАТ «Укрпошта» (з вказанням номеру договору).

      Для спрощення проведення оплати послуг по організації включення видань до передплатного Каталогу працівники договірного відділу готові надіслати Вам рахунок. У зв’язку з цим необхідно, до моменту подачі документів (бажано не пізніше 16.06.2017 р.), направити на адресу договірного відділу по електронній пошті (katalog-periodiki@ukrposhta.ua) (заповнену форму для обрахування вартості послуг (додаток 6) та Гарантійний лист (Додаток 1). Після опрацювання цих документів Вам буде надісланий рахунок для проведення оплати.

 1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію видання (належним чином посвідчена).
 2. Паспорт видання (Додаток 2).
 3. Копія договору (або довіреності) на 2018 рік на право укладання договорів (надається у разі подачі документів не від імені засновника або тільки одним із засновників).
 4. Копія довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені сторони за Договором (підписує Договір), зокрема, для керівників, які діють без довіреності на підставі Статуту – копія протоколу про призначення на посаду або інший підтверджуючий документ про призначення.
 5. Копія довідки Держкомстату України або Головного міжрегіонального управління статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій або фізичних осіб – підприємців.
 6. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (не більше тижневої давнини на момент подачі документів)
 7. Відомості платників податків:
 • витяг з реєстру платників податку на додану вартість (не більше тижневої давнини на момент подачі документів),
 • витяг з реєстру платників єдиного податку (якщо юридична особа працює на спрощеній системі оподаткування та є платником єдиного податку).
 1. Копія дозволу, ліцензії, іншого дозвільного документу на право здійснення

відповідного виду діяльності.

 1. Копія статуту або іншого установчого документа (витягу зі статуту чи іншого

установчого документа, проте в будь-якому випадку титульний аркуш, розділи, що містять: найменування, адресу, мету і види діяльності, юридичний статус, повноваження органів управління, останній аркуш).

 1. Для фізичних осіб-підприємців додатково надаються:
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);
 • копія заповнених 1-6, 11-16 сторінок паспорту фізичної особи та особи, уповноваженої підписувати Договір;
 1. Зразок видання (останнiй номер, що вийшов з друку та вiдправлений передплатникам).
 2. Лист щодо надання інформації для участі у тендерах (Додаток 8 (1,2).

Протягом півріччя умови приймання передплати не змінюються.

Доводимо до Вашого відома, що видання, які систематично порушують графік виходу з друку, включені до Каталогу не будуть.

Термiн подачi документiв на 2018 рікпівріччя) з 14.06.2017 р. по 30.06.2017 р.

До листа додаються:

 1. Зразок Гарантійного листа для включення до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2018 рік (І півріччя) (Додаток 1 (1-3), 8).
 2. Зразок паспорту (Додаток 2).
 3. Умови включення до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2018 рік (І півріччя) (Додаток 3).
 4. Тематичний покажчик «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2018 рік (І півріччя) (Додаток 4).
 5. Зразок «Варіантів передплати» на 2018 рік (І півріччя) (Додаток 5).
 6. Форма для обрахування вартості послуг (Додаток 6).
 7. Лист щодо надання інформації щодо для участі у тендерах (Додаток 8, 8(1), 8(2);
 8. Умови розміщення та надання рекламно-інформаційних послуг в Каталозі (Додаток 7).

Вищезазначені документи (пп.1-8) можна отримати в договірному відділі управління періодичної преси ПАТ «Укрпошта» або за посиланням >>> завантажити

Запрошуємо Вас, починаючи з 14.06.2017 р., до договірного відділу управління періодичної преси ПАТ «Укрпошта» за адресою: вул. Хрещатик, 22. Вхід праворуч від центрального входу в Головпоштамту зі сторони посилкового залу. В разі ненадання або несвоєчасного надання необхідних документів, зазначених у листі, ПАТ «Укрпошта» не гарантує включення видань до вищезгаданого Каталогу.

Контактні телефони з питань включення до Каталогу ПАТ «Укрпошта»:

 • договірний відділ – тел. (044) 270-79-33, (044) 279-24-63;

e-mail: katalog-periodiki@ukrposhta.ua

 • відділ каталогів – тел. (044) 279-24-63.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.