АТ «Укрпошта» пропонує скористатися можливістю розміщення реклами ваших видань у «Каталозі видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року, на сторінках якого представлено майже 2500 видань газет, журналів, книг, довідників, електронних видань тощо.

Видання розміщуються в Каталозі в алфавітному порядку за розділами: “Газети України”, “Журнали України”, “Книги, довідники тощо”, “Електронні видання”. Назви газет, журналів і книг супроводжуються анотаціями або ознаками їхньої тематичної спрямованості та контактними телефонами редакцій. Це допомагає вибирати видання, які відповідають інтересам споживачів, та в разі необхідності, зв’язатися за телефоном безпосередньо з редакцією.

«Каталог видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року розміщується у всіх відділеннях поштового зв’язку та на сайтах АТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua та ДП «Преса» www.presa.ua.

Переваги для рекламодавців:

 • присутність Каталогів в кожному поштовому відділенні України;
 • багатомільйонна аудиторія передплатників;
 • можливість розповсюдження передплатного Каталогу за базами юридичних осіб України.

Скористайтеся нагодою популяризації свого видання на сторінках Каталогу видань України «Преса поштою»!

Завдяки рекламі кількість шанувальників вашого видання зросте!

Контактні телефони АТ «Укрпошта»:
відділ каталогів – тел: 044 248-78-08 ; 044 323-21-25
e-mail: golishev-km@ukrposhta.ua

Контактні телефони ДП «Преса»:
договірний відділ – тел: 044 248-78-09; 044 248-04-06
факс: (044) 248-03-84;
e-mail: nachdogovor@presa.ua

«Тарифи на послуги, що надаються у рамках проекту «Преса поштою»

ШАНОВНІ ВИДАВЦІ, ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ! 

Згідно з Законом України «Про видавничу справу» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року за №135 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» необхідним документом для укладання договору з АТ «Укрпошта» на розповсюдження періодичних видань та включення видань до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2018 рік є Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

За телефоном (044) 279 51 56 або на веб-сайті Держкомтелерадіо під рубрикою «Адміністративні послуги» в розділі «Умови та порядок внесення до Державного реєстру» Ви можете ознайомитися з умовами та порядком внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Акціонерне товариство «Укрпошта» дякує за плідну співпрацю та пропонує організувати розповсюдження видань за передплатою за «Каталогом видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року» (далі – Каталог).
З метою своєчасного формування Каталогу та організації включення видань до передплатних Каталогів необхідно до 22.02.2019 р. надати АТ «Укрпошта» пакет документів та оплатити послуги відповідно до умов організації включення видань до Каталогу (Додаток 3).

Перелік документів, що необхідно надати:

 1. Гарантійний лист (Додаток 1(1,3-5)).
 2. Копія платіжного доручення про перерахування коштів на р/р АТ «Укрпошта» (з вказанням номеру договору).
 3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації (ЗМІ) (для нових видань та тих, що пройшли перереєстрацію, свідоцтво має бути нотаріально посвідчене).
 4. Паспорт періодичного видання для організації включення до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року»» (Додаток 2).
 5. Зразок видання (останнiй номер, що вийшов з друку та вiдправлений передплатникам).
 6. Для нових видавців (юридичних осіб) та тих, що здійснили перереєстрацію юридичної особи додатково надається:
 7. 6.1. Копія договору (або довіреності) на 2019 рік на право укладання договорів (надається у разі подачі документів не від імені засновника або тільки одним із засновників).
  6.2. Копія довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені сторони за Договором (підписує Договір), зокрема для керівників, які діють без довіреності на підставі Статуту – копія протоколу або наказу про призначення на посаду або інший документ, що це підтверджує.
  6.3. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції.
  6.4. Копія довідки Держкомстату України або Головного міжрегіонального управління статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій або фізичних осіб – підприємців.
  6.5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (не більше тижневої давнини на момент подачі документів)
  6.6. Відомості платників податків:

  • витяг з реєстру платників податку на додану вартість (не більше тижневої давнини на момент подачі документів),
  • витяг з реєстру платників єдиного податку (якщо юридична особа працює на спрощеній системі оподаткування та є платником єдиного податку).

  6.7. Копія статуту або іншого установчого документа (витягу зі статуту чи іншого установчого документа, проте в будь-якому випадку титульний аркуш, розділи, що містять: найменування, адресу, мету і види діяльності, юридичний статус, повноваження органів управління, останній аркуш).
  6.8. Для фізичних осіб-підприємців додатково надаються:

  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера)
  • копія заповнених 1-6, 11-16 сторінок паспорта фізичної особи та особи, уповноваженої підписувати Договір
 1. Лист щодо надання інформації для участі у тендерах (Додаток 8 (1) або 8 (2)
 2. Лист щодо встановлення фіксованої вартості видання з доставкою в «Каталозі видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року» (Додаток 9)

Протягом півріччя умови приймання передплати не змінюються.

Доводимо до Вашого відома, що видання, які систематично порушують графік виходу з друку, включені до Каталогу не будуть.

Термiн подачi документiв — до 22.02.2019 р.

До листа додаються:

 1. Зразок Гарантійного листа для організації включення до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року» (Додаток 1 (1-5).
 2. Зразок паспорта періодичного видання для організації включення до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року» (Додаток 2).
 3. Умови організації включення видань до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року» (Додаток 3).
 4. Тематичний покажчик «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року» (Додаток 4).
 5. Зразки «Варіантів передплати» у «Каталозі видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року» (Додаток 5).
 6. Лист щодо надання інформації для участі у тендерах (Додаток 8, 8(1), 8(2).
 7. Лист щодо встановлення фіксованої вартості видання з доставкою в «Каталозі видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року» (Додаток 6).
 8. Умови розміщення реклами та додаткової інформації у «Каталозі видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2019 року» (Додаток 7).

У разі ненадання або несвоєчасного надання необхідних документів, зазначених у листі, АТ «Укрпошта» не гарантує включення видань до Каталогу.

Контакти з питань організації включення видань до Каталогу, розміщення реклами та додаткової інформації у Каталозі:
відділ каталогів – тел: 044 248-78-08; 044 323-21-25

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.