Свідоцтво про узгодження НБУ правил Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Поштовий переказ» (далі-ВНПС «Поштовий переказ») №41 від 14.01.2019 (завантажити).

Опис організаційної структури платіжної системи

Організаціна структура складається із наступних компонентів:

 1. АТ«Укрпошта» (платіжна організація) — Національний оператор поштового зв’язку (Національний оператор) — оператор, який в установленому законодавством порядку надає послуги поштового зв’язку на всій території України і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку та фінансових послуг. Розробляє та затверджує нормативи пересилання, організовує надання послуги учасниками платіжної системи. Генеральна дирекція АТ „Укрпошта” забезпечує нормативно-правову та технічну підтримку ПС «Поштовий переказ». Розробляє та впроваджує заходи щодо її удосконалення. Укладає угоди з поштовими службами інших країн відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу. Розробляє та затверджує нормативи пересилання внутрішніх та міжнародних поштових переказів в межах України. Організовує надання послуги з пересилання поштового переказу в об’єктах поштового зв’язку.
 2. До складу АТ «Укрпошта» входять філії-дирекції, які не є юридичними особами і здійснюють свою діяльність від імені Товариства в межах повноважень.
 3. Центри поштового зв’язку (ЦПЗ) — безбалансові виробничі підрозділи у складі дирекцій. Забезпечують надання послуги з пересиланн япоштового переказу у межах свого БВП, послідуючий контроль за прийнятими та виплаченими поштовими переказами у об’єктах поштового зв’язку, збір та передачу інформації за поштовими переказами до Управління супроводу операцій з переказами (УСОП). Здійснюють контроль за забезпеченням готівкою об’єктів поштового зв’язку для виплати поштових переказів.
 4. Відділення поштового зв’язку – у складі ЦПЗ, цехи обслуговування споживачів. Основними завданнями, яких є забезпечення якісного та повного задоволення потреб користувачів у наданні послуг поштового зв’язку у виробничих підрозділах, зокрема з приймання та виплати внутрішніх та міжнародних поштових переказів. За рівнем технічного забезпечення відділення поштового зв’язку поділяються на оснащені АРМ та неоснащені АРМ, а також підключені до АС «Електронний переказ» та непідключені до АС «Електронний переказ».
 5. Для забезпечення приймання та виплати внутрішніх та міжнародних поштових переказів в АТ «Укрпошта», на підставі генеральної угоди, відкриваються поточні рахунки в установах АТ «Державний ощадний банк України».

Здійснити поштовий переказ можливо у всіх відділеннях Укрпошти.

Приймаючи поштовий переказ оператор ВПЗ зобов’язаний:

 1. проінформувати відправника про діючі тарифи;
 2. ввести в програмне забезпечення інформацію повідомлену відправником;
 3. отримати готівку або копію платіжного доручення;
 4. провести розрахунок з відправником, видати йому розрахунковий документ, в якому вказується: номер переказу, сума переказу, прізвище отримувача, сума плати за пересилання.

Пересилання поштових переказів здіснюються в рамках ВНПС «Поштовий переказ» структурними підрозділами АТ «Укрпошта».

АТ «Укрпошта» здійснює:

пересилання внутрішніх поштових переказів на підставі документів на переказ, що визначені платіжною системою:

 • від фізичних осіб на користь фізичних осіб;
 • від фізичних осіб на рахунок юридичних осіб;
 • від юридичних осіб на адресу фізичних осіб;

пересилання міжнародних переказів:

здійснення міжнародних переказів забезпечується АТ «Укрпошта» на підставі Угоди про поштові платіжні послуги Всесвітнього поштового союзу та укладених угод з поштовими службами інших країн.

приймання платежів:

 • від фізичних осіб на рахунок юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі комунальних платежів за рахунками, сформованими отримувачами платежів;
 • від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на рахунки юридичнихосіб та фізичних осіб – підприємців.

Зобов’язання

При здійсненні переказів за системою «Поштовий переказ» всі учасники (віділення АТ «Укрпошта») зобов’язані:

 1. Дотримуватись усіх вимог нормативних актів НБУ та законодавства України, діючих на момент здійснення переказу, а саме:

  1) вимог щодо валютного законодавста, зокрема обмежень на здійснення переказів;
  2) вимог щодо фінансового моніторингу.

  При здійсненні операції на суму, що дорівнює, або перевищує 150 000 грн, оператор повинен провести ідентифікацію та верифікацію особи, яка здійснює операцію відповідно до вимог діючих Правил проведення фінансового моніторингу в АТ «Укрпошта», а саме:

  1. здійснити копіювання всіх документів, на підставі яких проведено ідентифікацію клієнта;
  2. надати клієнту для заповнення опитувальник клієнта – фізичної особи;
  3. перевірити, що клієнт заповнив усі необхідні поля опитувальника клієнта – фізичної особи, проставив свій підпис та зазначив дату оформлення;
 2. Нести відповідальність за помилки та зловживання при здійсненні операцій з переказами, у випадку обставин, які тимчасово перешкоджають наданню послуг по здійсненню переказів письмово інформувати Генеральну дирекцію.
 3. Надавати клієнтам інформацію про відділення поштового зв’язку та їх режим роботи.

Відправник переказу несе відповідальність перед платіжною системою за відповідальність інформації, зазначеної ним в документі на переказ , суті операції, щодо якої здійснюється цей переказ.

АТ «Укрпошта» забезпечує можливість відправнику ознайомитись з розміром комісійної винагороди, що стягується з нього за переказ, та відмовитися від виконання цієї операції на будь-якому етапі до моменту завершення операції з приймання поштового переказу.

Порядок вирішення спорів

 1. Відправник або одержувач переказу має право на користування послугами поштового зв’язку відповідно до Законів України «Про поштовий зв’язок», «Про захист прав споживачів» та інших актів законодавства.
 2. Відправник має право за місцем приймання переказу за додаткову плату подати заяву про: – повернення переказу(міжнародні- згідно з міжн.угодами) ; – виплату переказу інш. особі і за іншою адресою (міжнародні- згідно з міжн.угодами);
  – продовження строку зберігання переказу до двох місяців з дня його надходження;
  – розшук відправленого ним переказу;
  – одержання інформації про виплату коштів за переказом.
 3. Користувач має право звернутися для захисту своїх прав як споживача до територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, а також суду. Оскаржити неправомірні дії працівників поштового зв’язку в порядку, встановленому законодавством.
 4. ПС «Поштовий переказ» АТ «Укрпошта» за невиконання чи неналежне виконання несе відповідальність перед користувачем згідно із законодавством.
 5. Спори між АТ «Укрпошта» та користувачами послуг розглядаються у судовому порядку.
 6. В АТ «Укрпошта» для розгляду звернень користувачів діє Політика роботи із зверненнями (далі-Політика), яка визначає взаємодію підрозділів АТ «Укрпошта», структурних підрозділів під час роботи з письмовими зверненнями клієнтів в тому числі і для вирішення спірних питань, що виникли під час здійснення переказів.
 7. Письмове звернення надсилається поштою або передається клієнтом особисто, також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Термін розгляду звернення – п’ять робочих днів.