Зразки та форми документів для первинної реєстрації судна (якщо судно в Україні реєструється вперше)

 

Власник – фізична особа

Назва документу Форма документу Приклад заповнення
1 Заява про реєстрацію судна у Судновій книзі України встановленого зразка .doc
2 Документ, що підтверджують право власності на двигун та судно, а для суден, придбаних через торговельні установи або від суб’єктів підприємницької діяльності, – документ про купівлю-продаж (якщо продавець не є виробником судна – необхідно надати копію дилерської угоди або договору постачання; якщо судно було придбано та ввезено на митну територію України – необхідно надати копію документа, що свідчить про проходження митного контролю)
3 Акт технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації
4 Документ від судновласника про відсутність або наявність заставних зобов’язань на судно .doc
5 Оригінал документа, який підтверджує виключення судна з попереднього органу державної реєстрації судна
6 Копії першої, другої сторінок паспорта і сторінки, де зазначається реєстрація, завірені власним підписом та написом “копія вірна”
7 Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, завірені власним підписом та написом «копія вірна»
8 Згода на збір та обробку персональних даних .doc
9 Документ, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна у Судновій книзі України та видачу суднових документів

 

Власник – юридична особа

Назва документу Форма документу Приклад заповнення
1 Заява про реєстрацію судна у Судновій книзі України встановленого зразка .doc
2 Документ, що підтверджують право власності на двигун та судно, а для суден, придбаних через торговельні установи або від суб’єктів підприємницької діяльності, – документ про купівлю-продаж (якщо продавець не є виробником судна – необхідно надати копію дилерської угоди або договору постачання; якщо судно було придбано та ввезено на митну територію України – необхідно надати копію документа, що свідчить про проходження митного контролю)
3 Акт технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації
4 Документ від судновласника про відсутність або наявність заставних зобов’язань на судно із зазначенням вихідного номеру та дати, за підписом керівника та головного бухгалтера з печаткою підприємства .doc
5 Оригінал документа, який підтверджує виключення судна з попереднього органу державної реєстрації судна
6 Копія Статуту
7 Документ, що засвідчує повноваження представника юридичної особи щодо здійснення реєстрації судна (наказ підприємства за підписом директора та головного бухгалтера)
8 Копії першої, другої сторінок паспорта і сторінки, де зазначається реєстрація, представника юридичної особи, завірені власним підписом та написом “копія вірна”
9 Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера представника юридичної особи, завірені власним підписом та написом «копія вірна»
10 Документ, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна у Судновій книзі України та видачу суднових документів

Відповідно пункту 37 Порядку ведення Державного суднового реєстру та Суднової книги України, затвердженого постановою КМУ від 26.09.1997 № 1069  копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені нотаріусом за місцем реєстрації судна або органом, який здійснив їх оформлення та видачу.