Підсумки проведення адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці

IMG_4537

На початку липня місяця в стінах Полтавської дирекції УДППЗ “Укрпошта” відбулося засідання комісії з адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці під головуванням директора ПД УДППЗ «Укрпошта» Миколи Хоменка. На засіданні розглядались питання ефективного функціонування системи охорони праці, пріоритетності фінансування заходів з охорони праці через оцінювання частоти та тяжкості нещасних випадків і небезпек, а також налагодження співробітництва та партнерства між керівництвом та працівниками. Окремим питанням розглядався стан охорони праці в окремих без балансових підрозділах.

 

У засіданні приймали участь: голова об’єднаної профспілкової організації працівників зв’язку М.Г. Хрипко, заступники директора за напрямками та фахівці з охорони праці Полтавської дирекції.

 

М.В. Хоменко, який у своєму виступі зазначив, що відповідальність і обов’язок по створенню безпечних умов праці та охорони здоров’я працівників на підприємстві покладається безпосередньо на роботодавця, саме тому Полтавська дирекція УДППЗ «Укрпошта» приділяє неабияку увагу питанню забезпечення працівників гідними умовами праці.

 

Начальник служби охорони праці Єрмакова О.П. зосередила увагу присутніх на функціонуванні системи управління охорони праці в Полтавській дирекції, яка в свою чергу спрямована на:

 

– запобігання професійним ризикам і пріоритет безпечної техніки та технології;
– заохочення й стимулювання фізичного, психологічного, соціального здоров’я та розвитку працівника;
– пропаганда здорової та безпечної праці, навчання безпечним прийомам праці;
– моніторинг стану та ризиків забезпечення професійної безпеки i здоров’я.

 

Заступник начальника служби охорони праці Ю.М. Колесніков у своїй доповіді зазначив, що діяльність служби охорони праці та керівництва структурних підрозділів Полтавської дирекції УДППЗ ”Укрпошта” у 2015 році спрямована на попередження виникнення нещасних випадків внаслідок падіння, укусів собак та на профілактику виробничого травматизму серед працівників до обґрунтованого і практично здійсненного мінімального рівня. Це має забезпечити максимальну безпеку умов праці та сприятиме організації ефективного виробництва і розвитку принципів творчого ставлення до праці та безпеки дій.

 

Одним із головних завдань для дирекції є також посилення відповідальності посадових осіб різного рівня щодо гарантування працівникам безпечних та нешкідливих умов праці, та підвищення мотивації до безпечної праці власне самих працівників.

 

Причинами недоліків у системі безпеки на виробництві – є перш за все інертність, відсутність належної підготовки, незацікавленість у додержанні норм безпеки та недооцінка небезпеки, низький рівень виробничої і виконавчої дисципліни. Третина нещасних випадків на виробництві трапляється внаслідок невиконання працівниками вимог інструкцій з охорони праці, халатному відношенні до своїй безпеки, самовпевненості.

 

Отже, якщо неможливо цілком виключити вплив небезпеки, а це справді так, то зусилля мають бути спрямовані на створення таких умов праці, на яких би зводилась до мінімуму кількість небезпечних виробничих факторів.

 

Хрипко М.Г., голова об’єднаної профспілкової організації Полтавської дирекції, зазначила, що проведення засідання АГК є значущою потребою. Приймаючи участь у перевірці знань з питань охорони праці разом з фахівцями служби охорони праці у працівників виробничих підрозділів , Мальвіна Григорівна зауважила, що не завжди є можливість відвідати працівникам СОП віддалені виробничі підрозділи з причини недостатнього фінансування та браку транспорту. Профспілкова організація і надалі буде тісно спілкуватися , співпрацювати з службою охорони праці , забезпечувати в повному обсязі виконання Комплексних заходів з охорони праці та стратегії працеохоронної діяльності в УДППЗ “Укрпошта ” на 2012- 2020р.р.

 

Основі зусилля в працеохоронній діяльності Полтавської дирекції УДППЗ “Укрпошта” будуть спрямовуватись й надалі на ефективне функціонування системи охорони праці, пріоритетність фінансування заходів з охорони праці через оцінювання частоти та тяжкості нещасних випадків і небезпек, а також налагодження співробітництва та партнерства між керівництвом та працівниками.

 

Підвівши підсумки засідання, комісія визнала роботу служби охорони праці за І півріччя поточного року задовільною.