ПАТ «Укрпошта» (далі — Укрпошта) дотримується принципів конфіденційності й недоторканості інформації, отриманої від клієнтів Укрпошти в рамках надання послуг поштового зв’язку.
Укрпошта гарантує збереження інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних користувачів послуг поштового зв’язку (далі – Користувачі), у т.ч. при використанні офіційного сайту Укрпошти, мобільних застосунків, прикладних програмних інтерфейсів та застосувань, платежів та переказів за платіжними системами тощо (далі – Послуги).
Політика конфіденційності (далі – Політика) націлена на публічне інформування Користувачів про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається в рамках надання Послуг Укрпошти.
Використовуючи Послуги Укрпошти, Користувач погоджується з усіма правилами та умовами Політики.
Перед початком використання Послуг просимо ознайомитися з Політикою.

Мета обробки персональних даних

Метою обробки персональних даних є надання Послуг.

Збір персональних даних

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.
Неперсоніфікована інформація — інформація, яка не прив’язана до конкретного Користувача Послуг.
Персональні дані, які обробляє Укрпошта, охоплюють контактні дані, які надаються Користувачами при використанні Послуг (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти тощо); яка використовується для оплати товарів та Послуг Укрпошти; номери та історію поштових відправлень тощо. Інформація отримується при використанні Користувачем Послуг, у т.ч. за допомогою сайту Укрпошти, мобільних застосунків тощо. Дані передаються Користувачами добровільно з метою забезпечення можливості виконання Укрпоштою зобов’язань за Послугами.
Неперсоніфікована інформація використовується виключно для формування статистичних даних та з метою покращення Послуг, у т.ч. інформування Користувача про нові Послуги. Зокрема у разі використання мобільного застосунку, – версія операційної системи, приблизне місцезнаходження мобільного пристрою у разі самостійного надання згоди Користувачем на використання гео-локації, IP-адреса пристрою, дата та час авторизації у мобільному застосунку.

Використання інформації

Інформація, яку отримує Укрпошта використовується для:
– створення облікового запису Користувачем;
– надання Послуги або функції, яку замовив Користувач;
– зв’язку з Користувачами з метою інформування про персоналізовані унікальні пропозиції та акції Укрпошти;
– оцінки та аналізу ринку, клієнтів, продуктів та сервісів, які надаються Укрпоштою;
– ефективного клієнтського обслуговування;
– забезпечення оновлення і технічної підтримки Послуг, у т.ч. мобільного застосунку на пристрої Користувача;
– будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.

Передача інформації третім особам

Укрпошта передає інформацію отриману від Користувачів в рамках надання Послуг третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків за цими Послугами.
Поширення Укрпоштою персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Захист конфіденційної інформації та інформації про Користувача

Конфіденційна інформація, персональні дані та неперсоніфікована інформація зберігаються на внутрішніх ресурсах Товариства, доступ до яких обмежується згідно політик інформаційної безпеки та положень Політики інформаційної безпеки ПАТ «Укрпошта».

Безпека

На веб-ресурсах Укрпошти вжиті достатні заходи для захисту інформації, проте просимо прийняти до уваги, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує.
Укрпошта не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Користувачем своїх персональних даних, у т.ч. даних авторизації на сайті Укрпошти, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях.
Інформація, що розміщена на веб-ресурсах Укрпошти, охороняється діючим законодавством, яке регулює право інтелектуальної власності. Тиражування, переклад, запис в архіві, копіювання на інші електронні носії інформації, яка розміщена, заборонена.

Права та обов’язки Користувача

Користувач має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних даних, а також інші права, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами) (далі – Закон).
Користувач зобов’язаній, зокрема але не обмежуючись:
– не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;
– не надавати в користування свої персональні дані третім особам;
– не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробку або поширення персональної інформації інших Користувачів;
– не намагатися одержати доступ до персональних даних інших Користувачів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації.
Якщо Користувач реєструється на офіційному сайті Укрпошти, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях від імені та в інтересах третіх осіб, то надаючи дану згоду Користувач підтверджує те, що має достатній обсяг повноваження для вчинення таких дій, в тому числі – щодо надання від їх імені згоди на обробку персональних даних на викладених вище умовах, як їх представник (батько, мати, опікун, та інші, передбачені чинним законодавством, особи).

Згода Користувача

Відповідно до Закону, з метою отримання Послуг Користувачі надають згоду на обробку персональних даних за Послугами Укрпошти.
Реєструючись на офіційному сайті Укрпошти, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях, Користувач підтверджує те, що ознайомлений з умовами цієї Політики конфіденційності, зокрема і з метою обробки персональних даних, зазначених у цій Політиці, і правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону, та використання персональних даних Укрпоштою, шляхом проставлення галочки у графі «Погоджуюсь з Політикою конфіденційності».

Додаткова інформація

Укрпошта залишає за собою право змінювати Політику конфіденційності.
У випадку виникнення запитань щодо Політики конфіденційності, надсилайте лист на електронну пошту ukrposhta@ukrposhta.ua