09.10.2018.
«ПАТ «Укрпошта» повідомляє, що відсоткову ставку за облігаціями товариства серії «А» (код цінних паперів (ISIN): UA 40001993504), на п’ятий-восьмий відсоткові періоди залишено без змін в розмірі 19,0% річних».
Відповідне повідомлення опубліковано в офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 05 жовтня 2018 р. № 191.

Проспект емісії облігацій публічного акціонерного товариства «Укрпошта», щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення (Серії А В С) (Завантажити)

Cвідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії А (Завантажити)

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії В (Завантажити)

Cвідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії С (Завантажити)