Рік Документи
2016
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про власний капітал
2015
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.
2014
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.
2013
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р.
2012
Основні показники фінансової діяльності УДППЗ “Укрпошта”
2011
Основні показники фінансової діяльності УДППЗ “Укрпошта”
2010
Основні показники фінансової діяльності УДППЗ “Укрпошта”
2009
Основні показники фінансової діяльності УДППЗ “Укрпошта”
2008
Основні показники фінансової діяльності УДППЗ “Укрпошта”
2007
Річний звіт УДППЗ “Укрпошта”