Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення підприємством своїх повноважень.

Запит на публічну інформацію складається в довільній формі і має містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (за наявності);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
    підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Звертаємо увагу споживачів поштових послуг на необхідність правильно оформлювати свої звернення до Укрпошти.

Якщо ваші питання не стосуються публічної інформації, а містять клопотання, скарги чи пропозиції щодо надання послуг поштового зв’язку (розшук поштових відправлень, підтвердження про вручення, зауваження щодо роботи поштових працівників тощо), вам необхідно оформлювати свої звернення відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Правила подання запитів на публічну інформацію:

Запит на публічну інформацію подається до АТ «Укрпошта» фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи: