АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Акціонерного товариства «Укрпошта»

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою акціонерне товариство «Укрпошта» (далі – Акціонерне товариство)
проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник і засновники (учасники) у своїй внутрішній діяльності, а також у
правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються
принципом “нульової толерантності” до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством
заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям… (читати далі)

Зведений звіт про результати виконання Антикорупційної програми за 2017 рік

Звіт з оцінки корупційних ризиків АТ «Укрпошта»

Звіт про результати виконання Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» за 2018 рік

Звіт про результати виконання Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» за І півріччя 2019 року