Відповіді на типові питання

Відповідальність (безпека)
Для проведення документальної перевірки по шляху пересилання будь-якого реєстрованого поштового відправлення необхідно звертатися до об'єкта поштового зв'язку із заявою про його розшук (така заява може подаватися як відправником, так і одержувачем поштового відправлення) або подати онлайн (http://ukrposhta.ua/zvorotnij-zvyazok/postaviti-zapitannya-faxivcyu/zapitati). До заяви обов'язково додається оригінал або копія розрахункового документа про прийнятття поштового відправлення до пересилання - касового чека, розрахункової квитанції тощо, а також зазаначаються наступні дані: вид та категорія поштового відправлення, його подавальний номер, місце та дата приймання. Щодо неодержання чи заміни товару замовленого через інтернет рекомендуємо звертатися до відправника товару. Заяви про розшук подаються протягом шести місяців з дня прийняття оператором поштового зв’язку поштового відправлення до пересилання. (Згідно Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270, відповідно до положень Актів Всесвітнього поштового союзу (Женева, 2008р.).
У разі незгоди користувача з визначеним розміром відшкодування питання про відшкодування завданих йому фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання операторами своїх зобов'язань, а також інші спори між користувачами та операторами розглядаються у судовому порядку (згідно ст. 18 Закону України "Про поштовий зв'язок").
За повну втрату реєстрованих поштових відправлень (рекомендованого листа, бандеролі, поштової картки, повідомлення про вручення поштового відправлення), посилок та прямих контейнерів без оголошеної цінності - відшкодування вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості цих послуг; За часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки без оголошеної цінності - відшкодування його вартості пропорційне масі втраченої або пошкодженої частини вкладення, шляхом ділення розміру тарифу за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100 відсотків вартості послуг поштового зв'язку; За повну втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю - відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення, вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг; За часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю з описом вкладення - повернення (відшкодування) вартості вкладення або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг. Якщо пошкоджене вкладення може бути використане, сума відшкодування зменшується за домовленістю з відправником або адресатом. У разі відмови відправника або адресата від одержання частково пошкодженого вкладення, воно реалізується оператором. У разі незазначення в описі вартості вкладених предметів або пересилання без опису, розмір відшкодування визначається пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення незалежно від її фактичної вартості, але не більше оголошеної цінності посилки, листа або бандеролі. В цьому випадку вартість одиниці маси визначається шляхом ділення суми оголошеної цінності на чисту масу вкладення; За несвоєчасну доставку усіх видів реєстрованих поштових відправлень (рекомендованого листа, бандеролі, поштової картки, повідомлення про вручення поштового відправлення) - штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв'язку; У разі порушення встановлених строків пересилання поштових відправлень повітряним транспортом - відшкодування у розмірі різниці між платою за пересилання повітряним та наземним транспортом і штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв'язку; Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, відшкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі квитанції чи іншого документа про оплату цих послуг; За втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень і посилок оператори несуть відповідальність відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства України, за невиплату міжнародних поштових переказів - відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, відшкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі квитанції чи іншого документа про оплату цих послуг; У разі незгоди користувача з визначеним цією статтею розміром відшкодування питання про відшкодування завданих йому фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання операторами своїх зобов'язань, а також інші спори між користувачами та операторами розглядаються у судовому порядку. (згідно ст. 18 Закону України "Про поштовий зв'язок").
Проставлення відповідної відмітки передбачено нормативними документами. У разі виявлення пошкодження упаковок простих і рекомендованих поштових відправлень, працівниками поштового зв'язку вживаються необхідні заходи для їх усунення, при цьому на поштому відправленні робиться позначка "Надійшло у пошкодженому вигляді", яка засвідчується підписом правцівника та відбитком календарного штемпеля. (згідно п.122 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Доставка та вручення поштових відправлень
Адресат може уповноважити іншу особу на одержання адресованого йому поштового відправлення, коштів за поштовим переказом за довіреністю, що оформляється в установленому законодавством порядку.
Розкриваються працівником поштового зв'язку у присутності одержувача; У разі коли під час розкриття таких поштових відправлень нестачу, пошкодження, зіпсуття чи заміну вкладення не буде виявлено, видача їх проводиться в установленому порядку. У разі виявлення нестачі, заміни, повного або часткового пошкодження чи зіпсуття вкладення працівник поштового зв'язку складає акт у трьох примірниках, який підписується ним, керівником об'єкта поштового зв'язку і одержувачем. Один примірник акта видається одержувачу (згідно п.108 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Під час видачі працівник поштового зв'язку перевіряє їх масу. За бажанням одержувача такі відправлення можуть розкриватися в його присутності в об'єкті поштового зв'язку (згідно п. 107 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
На бланку повідомлення про вручення поштового відправлення одержувач розписується та зазначає прізвище; Уповноважена особа на одержання пошти внутрішнього рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка", адресованого юридичній особі або фізичній особі за місцем роботи, розписується та зазначає прізвище (згідно п.106 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Працівник поштового зв'язку на підставі пред'явленого одержувачем документа, що посвідчує особу, зазначає на бланку повідомлення про вручення його прізвище (згідно п.106 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
У разі виявлення розходжень фактичної маси посилки, листа чи бандеролі з оголошеною цінністю, міжнародного відправлення з оголошеною цінністю, дрібного пакета з масою, зазначеною у супровідних документах, на поштовому відправленні або бланку супровідної адреси до нього, чи пошкодження оболонки, печатки, обв'язки, що не забезпечує схоронність вкладення, працівник поштового зв'язку складає відповідний акт, який підписується ним та керівником об'єкта поштового зв'язку (згідно п. п.103 Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
На поштовому відправленні робиться позначка "Надійшло у пошкодженому вигляді", яка засвідчується підписом працівника поштового зв'язку, і проставляється відбиток календарного штемпеля (згідно п.103 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка", адресовані фізичним особам, підлягають врученню особисто адресатам, а вразі його відсутності повнолітньму члену сім'ї за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу, а також документа, що посвідчує родинні зв'язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо). Вручення зазначених поштових відправлень, адресованих посадовим і службовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, або за місцем роботи фізичних осіб, здійснюється у порядку, визначеному у цих органах, підприємствах, установах, організаціях з урахуванням Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50) (згідно п.99, 100 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Поштові відправлення не доставляються (оператор поштового зв'язку зобов'язаний письмово повідомити користувача послуг поштового зв'язку про свою відмову від доставки адресованих йому поштових відправлень, періодичних друкованих видань) (згідно п.95 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Доставляються адресатам з використанням абонентських поштових скриньок або вручаються представникам юридичних осіб (закладів), уповноваженим на одержання пошти, якщо інше не передбачено договором, укладеним цими юридичними особами (закладами) з оператором поштового зв'язку за місцем обслуговування (згідно п. 98 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Поштові відправлення з позначкою "Вручити особисто", адресовані фізичним особам, підлягають врученню особисто адресатам або особам, уповноваженим ними на це в установленому порядку. Вручення зазначених поштових відправлень адресованих посадовим і службовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, або за місцем роботи фізичних осіб, здійснюється у порядку, визначеному у цих органах, підприємствах, установах, організаціях з урахуванням Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50) (згідно п.100 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Порядок доставки визначається на підставі договору, що укладається юридичною особою з оператором поштового зв'язку за місцем обслуговування; Через абонентські поштові скриньки, що встановлюються на перших поверхах приміщень чи інших доступних для цього місцях або у канцелярії, експедиції тощо, розміщені на перших поверхах приміщень, чи видаватися в приміщеннях об'єкта поштового зв'язку представникам юридичних осіб, уповноваженим на одержання пошти; Через абонентські поштові скриньки згідно з укладеним договором датою вручення вважається дата їх вкладення до скриньки (згідно п.94 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Прості поштові відправлення (поштове відправлення, яке приймається для пересилання без видачі розрахункового документа та доставляється/вручається без розписки); Повідомлення про надходження поштових відправлень, які підлягають видачі в об'єкті поштового зв'язку, поштових переказів; Повторні повідомлення про надходження рекомендованих поштових відправлень; Періодичні друковані видання; За письмовою згодою адресата рекомендовані поштові відправлення, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів можуть доставлятися з використанням абонентської поштової скриньки (згідно п.93 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Рекомендовані поштові картки, листи, секограми, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів; За бажанням адресата поштові перекази, рекомендовані бандеролі, листи та бандеролі з оголошеною цінністю, посилки, за додаткову плату можуть бути доставлені йому додому (згідно п.92 Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Адресат може уповноважити іншу особу на одержання адресованого йому поштового відправлення, коштів за поштовим переказом за довіреністю, що оформляється в установленому законодавством порядку. Довіреність на одержання поштового відправлення, коштів за поштовим переказом може бути посвідчена нотаріально, посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання (згідно п.90 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Реєстровані поштові відправлення вручаються, кошти за поштовими переказами виплачуються одержувачам за умови пред'явлення ними документа, що посвідчує особу, - паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, військового квитка для військовослужбовця строкової служби, посвідчення народного депутата України, документа, що замінює паспорт, паспорта іноземного громадянина з візою або посвідки на постійне чи тимчасове проживання на території України іноземного громадянина, виданої органами внутрішніх справ (згідно п.89 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Вкладення у міжнародні відправлення
За інформацією поштової адміністрації Російської Федерації до її країни дозволяється ввозити мед за умови наявності дозволу Державного Комітету Російської Федерації з охорони навколишнього середовища (Керівництво з приймання міжнародних поштових відправлень (2007 р.), в якому викладена інформація всіх країн - членів Всесвітнього поштового союзу щодо предметів заборонених або умовно допущених до ввозу в їх країни).
Документи, до яких відноситься свідоцтво про народження, пересилаються в міжнародних поштових відправленнх з оголошеною цінністю. За інформацією поштової адміністрації США, вона не дозволяє приймання міжнародних поштових відправлень з оголошеною цінністю призначенням до її країни (Керівництво з приймання міжнародних поштових відправлень (2007 р.), в якому викладена інформація всіх країн - членів Всесвітнього поштового союзу щодо предметів заборонених або умовно допущених до ввозу в їх країни, з яким можна ознайомитися в будь-якому відділенні поштового зв’язку).
Держстандартом України (ДСТУ 3875-99) визначені технічні вимоги, основні параметри та розміри карток. Картка повинна бути форматом max -120мм x 235мм, min - 90мм x 140мм з правильним розташуванням адреси одержувача та наклеюванням відповідних марок, що є оплатою послуг за пересилання письмової кореспонденції (згідно п.14 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
За інформацією призначеного оператора Російської Федерації, заборони або певної умови до ввезення на територію її країни виробів зі срібла немає. Відповідно, таке вкладення можна відправити до Російської Федерації в міжнародній посилці або в дрібному пакеті (в залежності від його вартості). Водночас повідомляється, що у разі належності вищезазначеного вкладення до культурної цінності, то відповідно до Митного кодексу України забороняється пересилання через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях культурних цінностей (відповідно до Керівництва з приймання міжнародних поштових відправлень (2007 р.), в якому викладена інформація всіх країн - членів Всесвітнього поштового союзу щодо предметів заборонених або умовно допущених до ввозу в їх країни. Митний кодекс України).
За інформацією поштової адміністрації Російської Федерації, товари, що швидко псуються, заборонені до пересилання в міжнародних поштових відправленнях на територію Російської Федерації. До таких товарів відносяться предмети, що включені до наступних груп: «Цукор і кондитерські вироби з цукру», «Різні харчові продукти» (відповідно до Керівництва з приймання міжнародних поштових відправлень (2007 р.), в якому викладена інформація всіх країн - членів Всесвітнього поштового союзу щодо предметів заборонених або умовно допущених до ввозу в їх країни).
За межі України дозволяється пересилати готівку лише в міжнародному поштовому відправленні з оголошеною цінністю (а не цінним листом) в сумі, що не перевищує 300 євро.При пересиланні у відправленні з оголошеною цінністю готівки у межах зазначених норм відправник повинен заповнити митну декларацію СN23 (Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджений Постановою правління НБУ від 27.05.2008 за № 148, зареєстрована в Мінюсті України 11.06.08 за № 520/15211).
Документи, до яких відноситься свідоцтво про народження, можна переслати у міжнародному поштовому відправленні з оголошеною цінністю (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку», наказу УДППЗ «Укрпошта» від 14.04.09 № 481 Про затвердження переліку вкладень, що пересилаються в поштових відправленнях).
До Німеччини допускається ввезення косметичної продукції, за умови дотримання національного законодавства Німеччини і за інформацією необхідно звертатися до відповідних органів Німеччини (відповідно до Керівництва з приймання міжнародних поштових відправлень (2007 р.), в якому викладена інформація всіх країн - членів Всесвітнього поштового союзу щодо предметів заборонених або умовно допущених до ввозу в їх країни).
Так, в Україну в міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю дозволяється пересилати іноземну валюту в сумі, що не перевищує в еквіваленті 300 євро (Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджений Постановою правління НБУ від 27.05.2008 за № 148, зареєстрована в Мінюсті України 11.06.08 за № 520/15211).
Так, міжнародні поштові відправлення, які містять медикаменти для особистого використання, в кількості, необхідній для медичного лікування, дозволяються до ввозу в Україну, якщо адресат має дозвіл Міністерства охорони здоров’я України (Перелік предметів заборонених або умовно дозволених до ввезення в Україну).
Національний оператор поштового зв’язку – УДППЗ «Укрпошта» при наданні послуг з пересилання міжнародних поштових відправлень співпрацює з призначеними операторами країн - членів Всесвітнього поштового союзу, у випадку з Великобританією – з Royal Mail. Радимо Вам рекомендувати відправнику звернутися за місцем подання посилки для пересилання та з’ясування місця її знаходження (згідно п.121 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Щодо можливості пересилання кави у міжнародній бандеролі із України, призначенням до Канади, поштова адміністрація Канади не повідомляла про заборону або умови при пересиланні кави на її територію. Однак, у міжнародних бандеролях вищезазначене вкладення пересилати не можливо, можна відправити каву у дрібному пакеті. Максимальна вага дрібного пакету не може перевищувати 2 кг (відповідно до «Керівництва з приймання міжнародних поштових відправлень» (2007р), яким керуються при прийманні поштових відправлень до пересилання за межі України).
При пересиланні у міжнародному поштовому відправленні із України призначенням до Литви коробки шоколадних цукерок, шоколаду та інших продуктів, що містять какао, є певна умова - 0,5 кг в одному поштовому відправленні (відповідно до Керівництва з приймання міжнародних поштових відправлень (2007 р.), в якому викладена інформація всіх країн - членів Всесвітнього поштового союзу щодо предметів заборонених або умовно допущених до ввозу в їх країни).
Пересилання вина в міжнародному поштовому відправленні із України призначенням до США та Канади неможливо, оскільки забороняється ввезення алкогольних напоїв на територію вказаних країн (відповідно до Керівництва з приймання міжнародних поштових відправлень (2007 р.), в якому викладена інформація всіх країн - членів Всесвітнього поштового союзу щодо предметів заборонених або умовно допущених до ввозу в їх країни).
Інше
Зазначається: прізвище, ім'я та по батькові (у називному відмінку); до запитання (або № а\с; найменування населеного пункту, району, області; найменування об'єкта поштового зв'язку місця призначення; поштовий індекс; країна призначення (згідно п. 43 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Для фізичних осіб - зазначається: прізвище, ім'я та по батькові (у називному відмінку), на простих та рекомендованих поштових картках, листах і бандеролях (крім тих, що адресуються до запитання) може бути зазначено лише прізвище та ініціали або ім'я та прізвище адресата. На поштових відправленнях, адресованих до населених пунктів, які не мають вулиць і нумерації будинків, прізвище, ім'я та по батькові адресата зазначаються повністю; поштова адреса зазначається в такій послідовності: - найменування вулиці (проспекту, бульвару, провулку), номер будинку, квартири;найменування населеного пункту, району, області;поштовий індекс;країна призначення. Найменування адресата та його поштова адреса зазначаються внизу праворуч з лицьового боку поштового відправлення без пробілів між рядками і літерами у словах. Найменування відправника та його поштова адреса зазначаються вгорі ліворуч з лицьового боку поштового відправлення або у верхній частині зворотного боку поштового конверта; Для юридичних осіб - повне найменування підприємства, установи, організації, а також посада, ім'я та прізвище адресата; поштова адреса в такій послідовності: - найменування вулиці (проспекту, бульвару, провулку), номер будинку, квартири;найменування населеного пункту, району, області; поштовий індекс;країна призначення. Найменування адресата та його поштова адреса зазначаються внизу праворуч з лицьового боку поштового відправлення без пробілів між рядками і літерами у словах. Найменування відправника та його поштова адреса зазначаються вгорі ліворуч з лицьового боку поштового відправлення або у верхній частині зворотного боку поштового конверта (згідно п. 42, п.44 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Придбання, установка і утримання в належному стані абонентських поштових шаф (поштових скриньок) здійснюються власниками житлових та адміністративних будинків (згідно ст. 23 Закону України «Про поштовий зв’язок»).
Відповідно до вимог діючих нормативних документів вхідна письмова кореспонденція на адресу юридичних та фізичних осіб, а також на вимоги адресатів, штемпелюванню не підлягає.
Продані поштові марки, блоки поштові, марковані конверти і картки поверненню та обміну не підлягають (згідно п. 86 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
На поштовому відправленні, бланку поштового переказу або повідомленні про надходження поштового відправлення, поштового переказу робиться відповідна позначка, яка засвідчується його підписом. Підпис представника юридичної особи, уповноваженого на одержання пошти, скріплюється печаткою цієї юридичної особи; Такі поштові відправлення, поштові перекази повертаються за зворотною адресою (згідно п.114 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Адресат має право з відома працівника поштового зв'язку скористатися допомогою іншої особи. У цьому разі на відповідному бланку зазначаються дані пред'явлених документів (назва, серія, номер, дата видачі і найменування органу, який видав), що посвідчують особу адресата та особу, яка розписалася за одержання поштового відправлення, коштів за поштовим переказом (згідно п.112 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Вручаються представникам таких закладів, уповноваженим на одержання пошти на підставі договору, що укладається юридичною особою з оператором поштового зв'язку за місцем обслуговування (згідно п.111 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Видаються їх законним представникам за умови пред'явлення ними документів, що посвідчують особу, а також документів, що посвідчують родинні зв'язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), чи рішення органу опіки і піклування про призначення їх опікунами чи піклувальниками (згідно п.111 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
У разі повернення внутрішніх реєстрованих поштових відправлень, крім рекомендованих, стягується плата згідно із встановленими тарифами (згідно п.119 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270). У разі повернення із-за кордону міжнародної посилки з відправника стягується плата в розмірі суми, визначеної іноземною Поштовою Адміністрацією за повернення посилки в Україну (Акти Всесвітнього Поштового Союзу).
Поштові відправлення (крім відправлень "EMS"), поштові перекази за заявою відправника/адресата можуть бути доставлені на іншу адресу за окрему плату згідно із встановленими тарифами (згідно п.118 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Поштові відправлення та поштові перекази, у разі неможливості вручити відправлення адресату через неправильно зазначену адресу або її відсутність (змита, відірвана чи пошкоджена в інший спосіб) та з інших причин, які не дають змоги оператору поштового зв'язку виконати обов'язки щодо пересилання поштових відправлень, поштових переказів то вони повертаються відправнику (згідно п.117 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Оплата послуг поштового зв'язку
Тариф у розмірі 3 грн (без ПДВ) передбачає усереднене значення послуги з упакування, тобто тариф стягується як за виконання працівниками підприємства повного комплексу робіт з упакування, а саме перевірка вкладення, обклеювання, підклеювання клапанів, перев’язування, обшиття, прорізування вентиляційних отворів тощо, так і за будь яку його частину (згідно поз. 28 ст. 21 Розділу ІІ Тарифів на інші послуги поштового зв’язку, затверджених наказом УДППЗ "Укрпошта" від 27.10.08 № 660, п.64 Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Поштові відправлення з відбитками кліше державного знака маркувальної машини подаються для пересилання лише до об'єкта поштового зв'язку, визначеного у відповідних договорах, після надходження на його поточний рахунок коштів для надання такої послуги (згідно п.87 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Маркувальні машини можуть використовуватися фізичними та юридичними особами за дозволом національного оператора поштового зв'язку після укладення відповідних договорів та внесення авансових платежів (згідно п. 87 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Продані поштові марки, блоки поштові, марковані конверти і картки поверненню та обміну не підлягають (згідно п.86 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 №270).
Поштові марки, випущені поштовими адміністраціями зарубіжних країн, для оплати внутрішніх і міжнародних поштових відправлень не використовуються (згідно п.85 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Поштові марки, вилучені з обігу, забруднені, пошкоджені, погашені будь-яким способом, вирізані з маркованих конвертів і поштових карток, а також випущені поштовими адміністраціями зарубіжних країн, для оплати внутрішніх і міжнародних поштових відправлень не використовуються (згідно п.85 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Поштові марки наклеюються на адресному боці простої або рекомендованої поштової картки, листа, бандеролі вгорі праворуч, окремо одна від одної (згідно п. 84 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Поштові марки та міжнародні купони для відповіді використовуються як засіб оплати лише у разі надання послуг з пересилання письмової кореспонденції національним оператором поштового зв'язку (згідно п. 83 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Міжнародні купони для відповіді видаються Міжнародним бюро Всесвітнього поштового союзу (згідно п.82 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Міжнародні купони для відповіді під час подання для пересилання поштового відправлення обмінюються на поштові марки України у такому співвідношенні: один купон відповідає вартості пересилання одного простого пріоритетного міжнародного листа масою до 20 грамів або одного простого міжнародного авіалиста масою до 20 грамів (згідно п.82 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Підтвердженням оплати послуг поштового зв'язку є: поштові марки, наклеєні на письмову кореспонденцію або нанесені типографським способом на поштові конверти, поштові картки; відбитки державного знака, нанесені маркувальними машинами; відбитки про оплату письмової кореспонденції, нанесені друкарським чи іншим способом. (згідно п.80 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Безоплатно пересилаються тільки прості листи масою до 20 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби; посилки з одягом військовослужбовців строкової служби, що відправляються в установленому порядку військовими частинами; секограми (крім тих, що перевозяться авіатранспортом); Умови зниження рівня тарифів у підприємстві регулюються Порядком зниження рівня тарифів на послуги поштового зв’язку, який є єдиним для всіх корпоративних клієнтів (згідно п.79 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку (до універсальних послуг поштового зв'язку належать послуги з пересилання поштових карток, листів, бандеролей, секограм - простих та рекомендованих, посилок без оголошеної цінності, масою до 10 кілограмів) відповідно до законодавства регулюються Національною комісією України з питань регулювання зв'язку (НКРЗ). Тарифи на інші послуги поштового зв'язку встановлюються операторами поштовоого зв'язку згідно діючого законодавства (згідно п.76, (9) ,77 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Послуги поштового зв'язку оплачуються під час їх замовлення у національній валюті згідно діючих тарифів (згідно п.75 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Грошові перекази
У виділених об'єктах поштового зв'язку можна отримати грошові перекази, відправлені за міжнародними платіжними системами MoneyGram, BLIZKO, ЮНИСТРИМ та Вестерн Юнион. За міжнародними платіжними системами MoneyGram, ЮНИСТРИМ виплата переказу здійснюється у доларах США або євро, в залежності яку валюту зазначив відправник; за міжнародною платіжною системою BLIZKO виплата грошового переказу здійснюється у доларах США або євро, а також за бажанням клієнта - в національній валюті України (гривні) згідно курсу купівлі долара США та євро, встановленого підприємством на день виплати переказу BLIZKO. За міжнародною платіжною системою Вестерн Юнион кошти можна одержати у доларах США або євро, за згодою одержувача сума переказу може бути виплачена у національній валюті гривни (Двосторонні угоди між УДППЗ "Укрпошта" та міжнародною платіжною системою MoneyGram; між УДППЗ "Укрпошта" та ВАТ КБ "ЮНИСТРИМ", ВАТ АКБ "Связь-банк" (BLIZKO), АТ "Райффазен Банк Аваль" (Вестерн Юніон).
Проходження електронного переказу від місця приймання, оснащеного автоматизованим робочим місцем «Приймання та передача електронних переказів» до місця виплати, також оснащеного автоматизованим робочим місцем – 3 години. Проходження вихідного (вхідного) електронного переказу від/до об’єкту поштового зв’язку, неоснащеного АРМ “Приймання та передача електронних переказів” до/з об’єкта поштового зв’язку, оснащеного АРМ “Приймання та передача електронних переказів” – до двох робочих днів Термін пересилання міжнародного електронного переказу: 1. по території України – до 2 робочих днів; 2. по території інших країн – від 2 до 5 робочих днів залежно від країни (Наказ УДППЗ "Укрпошта" від 26.09.2008 №621 "Про затвердження нормативів пересилання поштових переказів в межах України", нормативи пересилання міжнародних поштових переказів обумовлені у двосторонніх міжнародних угодах).
Максимальна сума переказу не може перевищувати 1000 грн. Кількість переказів необмежена (Технологія з пересилання поштового переказу, прийнятого через Інтернет, затвердженої наказом УДППЗ "Укрпошта" від 26.09.2007 №371 (із змінами та доповненнями).
Термін пересилання переказу через Інтернет не обумовлено (**Приймається цілодобово, виплата залежить від режиму роботи об’єкта поштового зв’язку місця призначення), але за ідеальних умов термін проходження поштового переказу: - від місця прийому до місця передачі, оснащеного автоматизованим робочим місцем – 3 години; - до інших населених пунктів – до двох робочих днів (Технологія з пересилання поштового переказу, прийнятого через Інтернет, затвердженої наказом УДППЗ "Укрпошта" від 26.09.2007 №371 (із змінами та доповненнями).
Ви можете переказати кошти у межах України на домашню адресу фізичної особи та до запитання. **Приймання поштових переказів за межі України через Інтернет не здійснюється (Технологія з пересилання поштового переказу, прийнятого через Інтернет, затвердженої наказом УДППЗ "Укрпошта" від 26.09.2007 №371 (із змінами та доповненнями).
Ви можете переказати кошти по Україні, замовивши поштовий переказ через Інтернет. Для цього необхідно скористатися платіжною карткою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) Здійснити перекази через інтернет можна з будь-якого комп'ютера за умови наявності зчитувача смарт-карток та підключення до Інтернету на швидкості 24 кб/с. Послуга у відділеннях зв’язку не надається, тільки з офісів або домашніх комп’ютерів (Технологія з пересилання поштового переказу, прийнятого через Інтернет, затверджена наказом УДППЗ "Укрпошта" від 26.09.2007 №371 (із змінами та доповненнями).
У разі Вашої зацікавленості одержувати на пошті перекази з Росії в доларах США, Ви можете також скористатись послугами міжнародних платіжних систем, за якими перекази приймаються та виплачуються у вільноконвертованій валюті. У виділених об'єктах поштового зв'язку Ви можете одержати перекази за системами BLIZKO, UNISTREAM, MoneyGram або Western Union (Пересилання міжнародних поштових переказів здійснюється на підставі укладених з поштовими службами країн Угод та Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторгівельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених Постановою Національного банку України від 29.12.07 №496).
Так можете, з Росії у доларах США, з Вірменії у євро, якщо сума переказу не містить центів. Міжнародні електронні перекази, що надійшли з Росії, Казахстану, Молдови, Білорусі, Азербайджану, Таджикистану (м. Душанбе), Узбекистану (у доларах США), Естонії, Литви та Вірменії (у євро) можуть виплачуватись в іноземній валюті у виділених об'єктах поштового зв'язку за умови, якщо сума переказу не містить центів (Пересилання міжнародних поштових переказів здійснюється на підставі укладених з поштовими службами країн Угод та Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторгsвельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених Постановою Національного банку України від 29.12.07 №496).
У виділених об'єктах поштового зв'язку (відповідно до довідника) приймаються лише міжнародні електронні перекази у доларах США або євро. В доларах США перекази приймаються до Росії, Казахстану, Молдови, Білорусі, Азербайджану, Таджикистану (м. Душанбе) та Узбекистану. В євро перекази приймаються до Естонії, Литви та Вірменії (Пересилання міжнародних поштових переказів здійснюється на підставі укладених з поштовими службами країн Угод та Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 29.12.07 №496).
Так, можна, проте виплата такого переказу в Росії буде здійснена у рублях за курсом купівлі долара США, встановленого обслуговуючим Пошту Росії банком на дату надходження переказу (Відповідно до вимог укладеної з Поштою Росії Угоди та актів Всесвітнього поштового союзу).
Ви можете переказати гроші як по Україні, так і до країн світу: у Росію, Білорусь, Естонію, Латвію, Литву, Грузію, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, Киргизію, Сирію, Бельгію, Польщу, Словаччину, Чехію, Румунію, Туреччину, Грецію, Болгарію, Молдову, Вірменію, Азербайджан, Португалію. Ви можете отримати перекази з Франції. (згідно Двосторонніх угод між поштовими службами зазначених країн та УДППЗ "Укрпошта").
Відповідно до вимог укладеної з Поштою Росії Угоди та актів Всесвітнього поштового союзу, перекази пересилаються в доларах США, а виплачуються в національній валюті країни призначення. Під час пересилання переказу з України, суму прийнятого у гривнах переказу перераховують у долари США по курсу продажу, встановленому Укрпоштою на дату оброблення переказу. При надходженні переказу до Росії його сума з доларів США перераховується у російські рублі за курсом купівлі долара США, встановленому обслуговуючим Пошту Росії банком на дату надходження переказу. Таким чином, опертор не може сказати точну суму переказу, оскільки у нас немає інформації щодо встановлення курсу долара США до рубля, крім того даний курс може кожен день змінюватись.
Відповідно до вимог укладеної з Поштою Росії Угоди та актів Всесвітнього поштового союзу, перекази пересилаються в доларах США, а виплачуються в національній валюті країни виплати. Під час пересилання переказу до України, Пошта Росії конвертує суму прийнятого в російських рублях переказу у долари США по курсу продажу долара США, встановленому обслуговуючим Пошту Росії банком на дату відправлення переказу. При надходженні переказу до України його сума перераховується з доларів США в українські гривні за курсом купівлі долара США, встановленому Укрпоштою на дату оброблення переказу. В російських рублях перекази Укрпоштою не виплачуються.
Відповідно до вимог Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторгівельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Національного банку України від 29.12.2007 №496.
Під час подання для пересилання поштового переказу до Російської Федерації необхідно пред‘явити паспорт або документ, що його замінює, зазначити відповідні дані на бланку переказу та підтвердити підписом (згідно Положення про поштовий переказ, затвердженого наказом УДППЗ «Укрпошта» від 31.05.10 за №275).
Періодичні друковані виданння за передплатою
Строк безоплатного зберігання поштових відправлень, що не належать до універсальних послуг поштового зв'язку, визначається оператором поштового зв'язку. При цьому день видачі поштового відправлення не враховується (згідно п.110 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
1 .Передплатник подає заяву до об'єкта поштового зв'язку за місцем проживання і пред'являє абонемент на передплату або переадресування. 2. Послуга ануляції передплати оплачується передплатником за винятком випадків, коли припиняється вихід видання з друку. В останньому випадку витрати відшкодовує видавець. 3. За заявою передплатника у зв'язку з невиходом окремих номерів видань: проведення анулювання здійснюється з того номера, який не вийшов. 4. Ануляція проводиться у зв'язку з тривалим неодержанням видань передплатником -якщо передплатник при зміні місця проживання не переадресував передплату і виїмка видань з абонентьскої поштовой скриньки або одержання їх беспросередньо в об'єкті поштового зв'язку не провадиться протягом 2-х місяців -провпадиться анулювання передплати. 5. Ануляція проводиться у зв'язку з припиненням виходу видання (Перелік елементів робіт по прийманню передплати на газети і журнали від 26.06.2002р.( ч.1 п.4 - приймання і оформлення документів по ануляції передплати).
1. Для переадресування передплати передплатник звертається до об'єкта поштового зв'язку, що здійснює доставку цього періодичного видання , пред'являє абонемент на передплату або документ, що посвідчує особу, якщо абонемент загублено. Якщо передплата переадресовується за межі доставки об'єкта поштового зв'язку, то передплатник подає працівнику зв'язку заповнений ним бланк абонемента ф. П-1 із зазаначанням нової адреси доставки передплаченого видання. 2. Переадресування передплати провадиться до кінця строку , на який передплачено видання; 3. Не переадресовується передплата:на газети, якщо до закінчення строку доставки залишився один місяць;на журнали, якщо до закінчення строку доставки залищилось: - на журнали з періодичністю один і більше номерів на місяць - два місяці; - на журнали з періодичністю менше одного номера на місяць-три місяці; - переплатних видань,що адресуються на адреси військових частин на домашню адресу; - відомча передплата в адреси індівідуальних передплатників (Перелік елементів робіт по прийманню передплати на газети і журнали від 26.06.2002 р.( ч.1 п.3 - приймання і оформлення документів при переадресуванні передплати).
1.Передплатник подає заяву до об'єкта поштового зв'язку за місцем проживання і пред'являє бланк абонемента на передплату або переадресування, які засвідчують факт оформлення передплати. 2.Заяви про неодержання газет і журналів по передплаті розглядаються у п'ятидневний термін. Про результат і вжиття заходів заявнику повідомляється працівником, який відповідає за доставку періодичних друкованих видань. За скаргою щодо несвоєчасної доставки періодичних друкованих видань - з'ясовується час надходження періодичних друкованих видань до виробничого підрозділу і своєчасність їх видавання листоноші для доставки. За скаргою щодо неодержання окремих номерів газет і журналів - з'ясовується причина неодержання, шляхом опитування листоноши, а у разі потреби проводиться перевірка на місці (Перелік елементів робіт по прийманню передплати на газети і журнали від 26.06.2002р.( ч.1 п.8 - розгляд заяв передплатників).
Терміни пересилання
Час, установлений для пересилання поштових відправлень від об'єкта поштового зв'язку місця приймання до об'єкта поштового зв'язку місця вручення операторами поштового зв'язку (без урахування вихідних днів об'єктів поштового зв'язку) складає: · місцевих (поштові відправлення, що пересилається у межах населеного пункту, а в сільській місцевості - у межах території, яка обслуговується одним об'єктом поштового зв'язку) – чотири дні; · у межах однієї області – п’ять днів; · між обласними центрами України – п’ять днів; · між районними центрами різних областей України – шість днів; · між іншими населеними пунктами різних областей України – сім днів (Нормативні строки розроблено відповідно до вимог Закону України "Про поштовий зв'язок", актів Всесвітнього поштового союзу, Правил надання послуг поштового зв'язку та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку та затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.12.2007 р. № 1149 зі змінами від 08.12.2009 р. за № 1267).
· місцевої письмової кореспонденції (письмова кореспонденція, що пересилається у межах населеного пункту, а в сільській місцевості - у межах території, яка обслуговується одним об'єктом поштового зв'язку) – два дні; · у межах області та між обласними центрами України (у тому числі для міст Києва, Сімферополя, Севастополя) – два дні; · між районними центрами різних областей України (у тому числі для міст обласного підпорядкування) – три дні; · між іншими населеними пунктами різних областей України – п’ять днів ( Нормативні строки розроблено відповідно до вимог Закону України "Про поштовий зв'язок", актів Всесвітнього поштового союзу, Правил надання послуг поштового зв'язку та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку та затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.12.2007 р. № 1149 зі змінами від 08.12.2009 р. за № 1267).
Час, установлений для пересилання простих листів та поштових карток з часу останнього виймання з поштових скриньок до часу вкладання до абонентської поштової скриньки адресата операторами поштового зв'язку (без урахування вихідних днів об'єктів поштового зв'язку) складає: · місцевої письмової кореспонденції (письмова кореспонденція, що пересилається у межах населеного пункту, а в сільській місцевості - у межах території, яка обслуговується одним об'єктом поштового зв'язку) – три дні; · у межах області та між обласними центрами України (у тому числі для міст Києва, Сімферополя, Севастополя) – чотири дні; · між районними центрами різних областей України (у тому числі для міст обласного підпорядкування) – п’ять днів; · між іншими населеними пунктами різних областей України – шість днів (Нормативні строки розроблено відповідно до вимог Закону України "Про поштовий зв'язок", актів Всесвітнього поштового союзу, Правил надання послуг поштового зв'язку та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку та затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.12.2007 р. № 1149 зі змінами від 08.12.2009 р. за № 1267).
У разі невручення рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка" з поважних причин рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п'ять календарних днів з дня надходження листа до об'єкта поштового зв'язку місця призначення (згідно п.116 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
За письмовою заявою відправника/адресата строк зберігання поштових відправлень, внутрішніх поштових переказів може бути продовжений за додаткову плату до двох місяців з дня надходження до об'єкта поштового зв'язку місця призначення (згідно п.116 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
У разі неможливості вручення одержувачам поштові відправлення, внутрішні поштові перекази зберігаються об'єктом поштового зв'язку місця призначення протягом одного місяця з дня їх надходження, відправлення "EMS" - 14 календарних днів, міжнародні поштові перекази - відповідно до укладених угод (згідно п.116 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
За кожну добу зберігання понад п'яти робочих днів об'єкта поштового зв'язку після надходження посилки з одержувача стягується плата відповідно до тарифів, встановлених оператором поштового зв'язку (згідно п.110 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Термін пересилання переказу через Інтернет не обумовлено (**Приймається цілодобово, виплата залежить від режиму роботи об’єкта поштового зв’язку місця призначення), але за ідеальних умов термін проходження як у поштового переказу: - від місця прийому до місця передачі, оснащеного автоматизованим робочим місцем – 3 години; - до інших населених пунктів – до двох робочих днів.
Проходження електронного переказу від місця приймання, оснащеного автоматизованим робочим місцем «Приймання та передача електронних переказів» до місця виплати, також оснащеного автоматизованим робочим місцем – 3 години. Проходження вихідного (вхідного) електронного переказу від/до об’єкту поштового зв’язку, неоснащеного АРМ “Приймання та передача електронних переказів” до/з об’єкта поштового зв’язку, оснащеного АРМ “Приймання та передача електронних переказів” – до двох робочих днів Термін пересилання міжнародного електронного переказу: 1. по території України – до 2 робочих днів; 2. по території інших країн – від 2 до 5 робочих днів залежно від країни (Наказ УДППЗ "Укрпошта" від 26.09.2008 №621 "Про затвердження нормативів пересилання поштових переказів в межах України", нормативи пересилання міжнародних поштових переказів обумовлені у двосторонніх міжнародних угодах).
Заяви про розшук реєстрованих поштових відправленнь (поштові відправлення, які приймаються для пересилання з видачею розрахункового документа та вручається одержувачу під розписку), поштові перекази приймаються протягом шести місяців з дня прийняття їх для пересилання (згідно п.122 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Вид, категорія та номер поштового відправлення або категорія та номер поштового переказу, місце та дата прийняття, прізвище, ім'я та по батькові (для юридичних осіб - найменування) і поштова адреса відправника та адресата, а у відповідних випадках - сума поштового переказу, сума оголошеної цінності поштового відправлення, сума післяплати, дані пред'явленого документа, що посвідчує особу заявника. У разі коли це стосується посилки, листа, бандеролі з оголошеною цінністю, у заяві зазначається вид упаковки, детальний перелік та вартість вкладення. У разі коли це стосується згрупованих поштових відправлень, поштових переказів, до заяви також долучається їх список. Під час подання заяви відправник повинен пред'явити документ, що посвідчує особу, а також розрахунковий документ (згідно п.122 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).
Відправнику необхідно звернутися із заявою про його розшук безпосередньо до об’єкта поштового зв’язку місця приймання, сплативши при цьому відповідну плату згідно з діючих тарифів (якщо міжнародне поштове відправлення без повідомлення про вручення CN07). До заяви обов’язково додається оригінал або копія розрахункового документа про прийняття поштового відправлення – касового чека, розрахункової квитанції тощо, а також зазначаються наступні дані: - вид та категорія поштового відправлення; його номер; місце та дата прийняття для пересилання; шлях пересилання (авіа чи наземний); перелік вкладення поштового відправлення; поштова адреса відправника та одержувача. Заяви про розшук подаються протягом шести місяців з дня прийняття оператором поштового зв’язку поштового відправлення (згідно п.122 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270, відповідно до положень Актів Всесвітнього поштового союзу (Женева, 2008 р.).