Якщо у вашому будинку немає поштової скриньки, або вона несправна чи ненадійна, ви можете отримувати всі відправлення і пресу через абонементську скриньку в будь-якому зручному для себе поштовому відділенні.
Кожна скринька замикається на ключ — ніхто зі сторонніх не має до неї доступу (включно з тими, хто розповсюджує рекламу). Використовуючи абонементну скриньку, ви можете не розголошувати свою домашню адресу або адресу своєї компанії.

Орендувати скриньку може будь-яка охоча фізична та юридична особа. Для цього потрібно подати начальнику відділення, у якому хочете орендувати скриньку, заяву, де зазначити:

  • для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який видав), адреса місця проживання (реєстрації), строк надання абонементної скриньки у користування;
  • для юридичної особи — дані свідоцтва про державну реєстрацію (повна та скорочена назва, серія, номер, дата реєстрації, найменування органу, який видав, місцезнаходження), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, строк надання абонементної скриньки у користування.

Вартість оренди (за повний і неповний місяць) — 32 грн.

Порядок надання в користування абонементної скриньки
Заява на надання в користування абонементної скриньки від фізичної особи
Заява на надання в користування абонементної скриньки від юридичної особи